Publicatie

 • 11.07.2014

  Shavana Musa

  1 reactie

  Uniting the Rechtsstaat with the English Kingdom

  Shavana Musa vergelijkt de rechtsstaatscultuur van Nederland met de Rule of Law in Engeland. Langzaam groeien ze naar elkaar toe.... lees verder
 • 10.07.2014

  Jeroen Kiewiet

  1 reactie

  De kiesdrempel: mag het een procentje meer zijn?

  Jeroen Kiewiet bespreekt het pleidooi om naar Duits voorbeeld een kiesdrempel in te voeren. Ondemocratisch noemt hij dat voorstel, dat ook in Duitsland controversieel is.... lees verder
 • 24.06.2014

  Gert-Jan Leenknegt

  3 reacties

  Legaliseer (sommige) zetelrovers!

  Mogen Tweede Kamerleden die hun fractie verlaten hun zetel behouden? Volgens Gert-Jan Leenknegt wel, mits zij voldoende stemmen behaalden. ... lees verder
 • 20.06.2014

  Ernst Hirsch Ballin

  Waardering voor wetgevers

  Er zou meer waardering moeten komen voor de wetgevende taak van parlementariërs, aldus Ernst Hirsch Ballin.... lees verder
 • 11.06.2014

  Karsten Meijer

  1 reactie

  Populariseer de Grondwet!

  Nederland zou gebaat zijn bij een constitutionele cultuur. Populariseer de Grondwet, stelt jurist en filosoof Karsten Meijer.... lees verder
 • 23.05.2014

  Jacob de Boer

  Onderwijskwaliteits­toetsen schenden vrijheid van onderwijs

  De Wetgever voert allerlei kwaliteitstoetsen uit op scholen, waarmee de vrijheid van onderwijs, uit artikel van de Grondwet, ontweken en misschien zelfs geschonden wordt.... lees verder
 • 05.05.2014

  Gert-Jan Leenknegt

  Maatregelen tegen motorclubs schenden fundamentele rechten

  De maatregelen van Tilburgse burgemeester Noordanus tegen motorclubs schenden fundamentele rechten, aldus Gert-Jan Leenknegt.... lees verder
 • 18.04.2014

  Julien van Ostaaijen en Linze Schaap

  2 reacties

  Omgaan met het ‘old boys’ network’

  Grondwettelijke regels om tegenmacht te waarborgen is soms niet genoeg. De politiek moet ook zich zelf normen stellen.... lees verder
 • 11.04.2014

  Tim de Waard

  3 reacties

  Koning door het lot

  Rechtenstudent Tim de Waard beantwoordt in zijn column de vraag welk artikel in de Grondwet hij zou wijzigen als hij dat kon. Hij koos artikel 24; het koningschap. Volgens Tim moeten we onze Koning voortaan door het lot aanwijzen!... lees verder
 • 05.04.2014

  Nik de Boer

  3 reacties

  Is de Nederlandse democratie aan herziening toe?

  Verkiezingen zijn niet synoniem met democratie. Promovendus Nik de Boer behandelt een alternatief voorgesteld door David van Reybrouck: loting. ... lees verder
 • 03.04.2014

  Karsten Meijer en Gert-Jan Leenknegt

  2 reacties

  De rol van de Grondwet

  Als de rechter in Nederland zou mogen toetsen aan de Grondwet zou dat niet gevolgen hebben voor de verhouding tussen wetgever en rechter, maar de rol van de Grondwet in die verhoudingen, aldus Karsten Meijer en Gert-Jan Leenknegt.... lees verder
 • 02.04.2014

  Ernst Hirsch Ballin

  1 reactie

  Gelijke rechten voor alle burgers

  Het staatsburgerschap impliceert gelijke rechten voor alle Nederlanders, aldus Ernst Hirsch Ballin. ... lees verder
 • 31.03.2014

  Nina Peters

  Vrijheid van meningsuiting snoert ons de mond

  Rechtsgeleerde en kunsthistorica Nina Peters analyseert het gebruik van ‘vrijheid van meningsuiting’ in het publieke debat naar aanleiding van de Marokkanenuitspraak van Geert Wilders na de gemeenteraadsverkiezingen. ... lees verder
 • 29.03.2014

  Leonard Besselink en Nik de Boer

  1 reactie

  Toetsing Grondwet lost niets op!

  De democratie is er niet mee gediend als rechters de bevoegdheid krijgen om wetten te toetsen aan de Grondwet, aldus Leonard Besselink en Nik de Boer.... lees verder
 • 28.03.2014

  Ernst Hirsch Ballin, Maurice Adams, Gert-Jan Leenknegt en Karsten Meijer

  De Grondwet is te belangrijk om aan specialisten over te laten!

  Vandaag bestaat onze Grondwet tweehonderd jaar. Dat wordt groots gevierd en gaat gepaard met uiteenlopende festiviteiten. Hoe houden we de Grondwet in het bewustzijn van de Nederlanders? Daarvoor zijn twee aanpassingen in de Grondwet nodig! ... lees verder
 • 25.03.2014

  Carla Zoethout

  1 reactie

  De 'levende' Grondwet

  De Grondwet hoeft niet herschreven te worden om meer tot de burgers te gaan spreken. Carla Zoethout pleit na een samenspraak tussen de ‘preambulist’ en de ‘scepticus’ voor een toevoeging van een preambule om de Grondwet te ‘verlevendigen’.... lees verder
 • 19.03.2014

  Marieke Hopman

  6 reacties

  Schaf het stemrecht af!

  Filosoof Marieke Hopman stelt dat artikel 4 uit de Grondwet moeten worden verwijderd. Verkiezingen benadrukken slechts particuliere belangen en brengen ons niet dichter bij wat van belang is voor de gehele samenleving!... lees verder
 • 12.03.2014

  Frits Bakker en Kees Sterk

  1 reactie

  Laat rechters de grondrechten van burgers beschermen

  Wie beschermt burgerrechten het beste? Politici of rechters? Frits Bakker en Kees Sterk zeggen: rechters. Onze Grondwet is jarig. Tijd voor een cadeau. ... lees verder
 • 11.03.2014

  Paul Frissen

  Gelijk hebben en gelijk krijgen

  Via oude en nieuwe media rammelt de samenleving aan de poorten van wat ooit een burcht was. ... lees verder
 • 26.02.2014

  Ernst Hirsch Ballin

  Politiek mag trots zijn op grondrechten

  De rechtsstaat zit de democratie niet in de weg, maar is daar juist een voorwaarde voor, stelt Ernst Hirsch Ballin. ... lees verder
 • 11.02.2014

  Maurice Adams

  Herijking van de democratische rechtsstaat

  De laatste jaren is een grote hoeveelheid maatregelen genomen die de rechtsstaat kunnen ondermijnen. Het is een goede zaak dat het debat over de rechtstaat nu niet meer alleen wordt gevoerd in het kader van losse maatregelen, maar naar een hoger niveau is getild, aldus Maurice Adams. ... lees verder
 • 07.02.2014

  Thomas Bil

  3 reacties

  Veiligheid terug in de Grondwet?

  Is het zinvol om het begrip veiligheid een plek in de Grondwet tegeven? Niet echt, aldus rechtenstudent en lid van de redactie van Nederlandrechtsstaat Thomas Bil.... lees verder
 • 03.02.2014

  Ernst Hirsch Ballin

  Toekomstperspectief

  Aan het begin van het jaar 2014 bespreekt Ernst Hirsch Ballin de toekomstgerichtheid van het recht tegen de achtergrond van de versnelling die onze maatschappij doormaakt.... lees verder
 • 29.01.2014

  Eva van Vugt

  6 reacties

  Nederland Rechtsstaat?

  Eva van Vugt vraagt zich af of Nederland een rechtsstaat is. Hoe moet die vraag beantwoord worden? En wat is eigenlijk het verschil tussen rechtsstaat en het Engelse 'rule of law'? ... lees verder
 • 24.01.2014

  Karsten Meijer

  John Adams en Obamacare

  Wat kunnen Amerika’s founding fathers ons uitleggen over de ideologische strijd rondom Obamacare? Volgens Karsten Meijer aardig wat. ... lees verder
Pagina 13 van 15