Geen cultuur of debat zonder vrijheid

Het vfonds maakt het project Nederland Rechtsstaat mogelijk

Vrijheid en vrijuit spreken liggen dicht bij elkaar. Het vfonds stimuleert mensen om het verhaal áchter de vrijheid te laten zien en horen. In de vorm van o.a. kunst, films en documentaires, educatief materiaal, tentoonstellingen of debatten.

Nederland Rechtsstaat wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt daarom van harte aanbevolen.

Maatschappelijk investeerder

Het vfonds gaat zich de komende jaren meer en nadrukkelijker manifesteren als maatschappelijk investeerder; de relaties met haar partners zal niet langer alleen betrekking hebben op het verstrekken van subsidies maar zich verbreden en verdiepen. Het vfonds fungeert steeds meer als ‘makelaar’ tussen de partijen en initieert, adviseert, motiveert en stimuleert. Bij al deze initiatieven blijft de eindverantwoordelijkheid bij de externe partijen liggen; het blijven hún projecten, zij maken de keuzes en plannen en voeren die uit. De kennis, ervaring en het netwerk van het vfonds worden hooguit gebruikt om tot een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiency te komen.

Nederland Rechtsstaat

Nederland Rechtsstaat is een online platform voor constitutionele dialoog en beoogt voor een breed publiek niet alleen de tekst van de Grondwet, maar vooral de uitleg van de Grondwet en de werking van de democratische rechtsstaat tot leven te brengen.

Periodieke update via mail