Blogs over de rechtsstaat en wetenschappelijk commentaar op de Grondwet

Nederlandrechtsstaat.nl is het platform in Nederland voor constitutionele dialoog. De website publiceert enerzijds opiniërende blogs over actuele constitutionele en rechtsstatelijke onderwerpen. Sinds september 2020 voert de Open Universiteit samen met Tilburg University de redactie over deze blogs. Anderzijds bestaat de website uit een wetenschappelijk artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, dat in een eerste versie teruggaat op een commentaar bij hoofdstuk 1 van de Nederlandse Grondwet (1982, onder redactie van professor Koekkoek). De huidige redactie van dit gedeelte van de website wordt gevormd door prof. Ernst Hirsch Ballin, dr. Gert-Jan Leenknegt en dr. Eric Janse de Jonge.

De website, die in 2013 met de steun van het Vfonds door de Tilburg University werd opgericht, brengt de werking van de democratische rechtsstaat tot leven voor een breed publiek. Het is onze overtuiging dat de waarden van onze democratische rechtsstaat, met wederkerig respect voor ieders persoonlijke waardigheid, door wetten en onafhankelijke rechtspraak gewaarborgde vrijheid, bescherming tegen geweld en materiële nood, openheid en solidariteit ten opzichte van de buitenwereld, in permanente constitutionele dialogen tot leven komen.

Nederland Rechtsstaat

Nederland Rechtsstaat is een online platform voor constitutionele dialoog en beoogt voor een breed publiek niet alleen de tekst van de Grondwet, maar vooral de uitleg van de Grondwet en de werking van de democratische rechtsstaat tot leven te brengen.

Periodieke update via mail