Publicatie

 • 23.04.2015

  Ernst Hirsch Ballin

  Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter

  Ernst Hirsch Ballin bespreekt de relatie tussen rechtsontwikkeling en veranderingen in de maatschappij. Bestuurlijke beslissingen hebben grote invloed op de bewegingsvrijheid van burgers. Het is van belang dat de rechter het bestuur scherp houdt en toegankelijk blijft voor de burger.... lees verder
 • 02.04.2015

  Lucas Brouwers

  De macht van de actievelingen

  Lucas Brouwers gaat in op de uitdagingen voor de multiple politica en biedt enkele oplossingen. ... lees verder
 • 27.03.2015

  Urvin Pinas

  Peerreview; gemende gevoelens

  Peer review als constitutionele vernieuwing? Dit idee werd in de vorm van een pitch voorgedragen door Anne Meuwese op 4 december 2014, de themadag costitutionele vernieuwing en de toekomst van de rechtsstaat . Urvin Pinas heeft echter zijn bedenkingen...... lees verder
 • 26.03.2015

  Hans van Meerten

  2 reacties

  Opinie 2/13: consequenties voor de wetgeving

  Hans van Meerten gaat in op de gevolgen voor wetgeving van "opinie 2/13", over de toetreding van de EU tot het EVRM. Wat heeft dit voor gevolgen voor de wetgeving?... lees verder
 • 25.03.2015

  Dylan Blommaert

  Europese Rechtsstaat: de Toekomst of een Utopie?

  Student Dylan Blommaert schrijft vanuit Amerikaans perspectief over de vorming van de Europese rechtsstaat.... lees verder
 • 19.03.2015

  Esmé Joosten

  Een betere stemmingendemocratie begint bij jezelf

  Esmé Joosten schrijft over openbaarheid van bestuur en de stemmingendemocratie naar aanleiding van de pitch van Frank Hendriks. Haar stelling is dat een betere stemmingendemocratie bij de burger zelf begint.... lees verder
 • 18.03.2015

  Jurriën Hamer

  1 reactie

  Eerste Kamer als hoeder van de grondrechten

  in de aanloop naar de verkiezingen is flinke kritiek geleverd op de Eerste Kamer. Kortgezegd lijkt de Senaat steeds meer op de Tweede Kamer en moet het instituut weg of tenminste ingrijpend hervormd worden. Deze kritiek gaat voorbij aan een centrale taak van de Eerste Kamer: het waarborgen van grondrechten.... lees verder
 • 17.03.2015

  Laura Burgers

  1 reactie

  Het materiële belang van procesrecht

  Laura Burgers waarschuwt voor al te druistige innnovatie in de rechtspraak. Het procesrecht is ook van materieel belang. Liever een betrouwbare stoomboot dan een capricieuze straaljager!... lees verder
 • 13.03.2015

  Frank de Winter

  Burgerschap in de stemmingendemocratie

  Masterstudent Frank de Winter bespreekt de pitch van Frank Hendriks en de rol van burgerschap in de stemmingendemocratie. Moet Nederland toewerken naar een Zwisterse maatschappij en kunnen we daar uberhaupt voor zomaar kiezen?... lees verder
 • 27.02.2015

  Nadia Chabab

  2 reacties

  Grondwet: een mediaschuwe bejaarde dame of jonge wereldvrouw?

  Nadia Chabab reageert op humoristische wijze op de stelling van Kustaw Bessems dat de Grondwet niet thuishoort in het centrum van de publieke aandacht, beter in staat is om in de luwte de aan haar toevertrouwde waarden te verdedigen. Volgens Chabab mogen we meer verwachten van de media. ... lees verder
 • 26.02.2015

  René Jansen

  1 reactie

  De constitutie van Lampedusa?

  Met recht alleen lossen we de problemen in Lampedusa niet op. Al krijgt men de mogelijkheid om honderd regels op te stellen, dit zal niet leiden tot het antwoord op alle problemen. We moeten als Europese gemeenschap onze gezamenlijke politieke verantwoordelijkheid nemen, aldus masterstudent René Jansen.... lees verder
 • 25.02.2015

  Corien Prins

  Grondrechten en digitalisering

  Het is volgens hoogleraar Corien Prins tijd om de volle breedte en met meer ambitie te doordenken op welke wijze we in constitutionele zin met technologisch ingegeven veranderingen willen omgaan.... lees verder
 • 24.02.2015

  Hester ten Cate

  De grondwet in de media? De media in de grondwet!

  Rechtenstudent Hester ten Cate pleit voor een betere bescherming van de pluriformiteit van de media in de wet. Hierdoor kunnen de media hun taak als waakhond van de democratie beter uitvoeren.... lees verder
 • 23.02.2015

  Dylan Blommaert

  Minder rechter, meer burger in de rechtszaal

  In dit betoog weegt Dylan Blommaert de voor- en nadelen van zowel het accusatoire proces als juryrechtspraak tegen elkaar af, waarbij tevens de verschillen tussen de systemen in Nederland en de Verenigde staten belicht worden.... lees verder
 • 20.02.2015

  Aranka ten Hove

  Schipperen met de constitutie van Lampedusa

  De constitutie is volgens Aranka ten Hove meer dan een land en meer dan een bevolkingsgroep alleen. Wat betekent dat voor de omgang met immigranten? We moeten vasthouden aan onze idealen en tradities, die de constitutie van ons bestaan vormen, maar tegelijkertijd ook oog houden voor de mensen om ons heen. ... lees verder
 • 19.02.2015

  Matthijs Hazenkmamp

  1 reactie

  ‘Hij is zo lekker gewoon gebleven'

  Jurist Matthijs Hazenkamp ziet niets in het voorstel om een preambule op te nemen in de Nederlandse Grondwet. Volgens geeft juist het zakelijke, nuchtere karakter van onze huidige Grondwet de Nederlandse cultuur goed weer.... lees verder
 • 18.02.2015

  Corry-Anne Everse

  #preambule #bezieling #constitutionelecultuur

  Indien meer constitutionele bezieling gewenst is, dan moeten we ons niet richten op de tekst van de Grondwet, bijvoorbeeld in een eventuele preambule, maar op de constitutionele cultuur, bepleit wetenschappelijk medewerker Corry-Anne Everse.... lees verder
 • 17.02.2015

  Daan Wijnants

  2 reacties

  De Grondwet als groter verhaal

  Daan Wijnants bespreekt de eventuele wenselijkheid van een preambule voor de Nederlandse Grondwet. Zou een preambule kunnen helpen om de Grondwet een belangrijkere rol te geven in onze samenleving?... lees verder
 • 13.02.2015

  Ernst Hirsch Ballin

  Opkomen voor de Grondwet

  Nederland behoeft een gedeeld verhaal om onze constitutie in de toekomst in gezamenlijkheid te kunnen aanvaarden. Het gezamenlijk burgerschap kan dat ideaal zijn, betoogt Ernst Hirsch Ballin. ... lees verder
 • 12.02.2015

  Michiel Luchtman, Jannemieke Ouwerkerk en anderen

  Ook voor het Europees Openbaar Ministerie geldt de rechtsstaat

  Er is momenteel veel te doen over het EU voorstel om een Europees Openbaar Ministerie op te richten. Deze oprichting zou ergens in strijd zijn met de burgerrechten van veel Europeanen. Geen EOM zonder rechtsstatelijke waarborgen, aldus de commissie Meijers.... lees verder
 • 11.02.2015

  Caia Vlieks

  Constitutioneel denken aan de hand van complexe vraagstukken

  Promovendus migratierecht Caia Vlieks bespreekt de pitch van Ernst Hirsch Ballin over 'de constitutie van Lampedusa'. Zij gaat hierbij in op de situatie in Nederland. Wat zijn in Nederland de 'do's and don'ts'?... lees verder
 • 27.01.2015

  Han Warmelink

  Bos moet hand eens in eigen boezem steken

  Reactie van Han Warmelink op de column van Wouter Bos (Volkskrant 22-01-2015) waarin Bos stelt dat de Eerste Kamer geen scgeen voorstellen van wet schijnt te mogen verwerpen, omdat dat dat zeer ondemocratisch zou zijn.... lees verder
 • 26.01.2015

  Corry-Anne Everse

  2 reacties

  Laat Grondwettelijke toetsing bij de wetgever!

  Rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet is onwenselijk, stelt mr. Corry-Anne Everse. Het parlement kan beter zijn eigen verantwoordelijkheid serieus nemen. ... lees verder
 • 20.01.2015

  Bastiaan Rijpkema

  Hoe ga je om met anti-democraten?

  Het besluit de democratie af te schaffen is het enige besluit in een democratie dat je niet kunt corrigeren. De kritiek op het CDA was niet van de lucht: 'obsceen populisme', 'polariseert onnodig', een 'niet-bestaand probleem oplossen met een draconische maatregel', aldus rechtsfilosoof Bastiaan Rijkpema. ... lees verder
 • 09.01.2015

  Dylan Blommaert

  2 reacties

  Op weg naar een ware trias politica?

  De Trias Politica geeft invulling aan het publieke bestel van veel landen, waaronder de VS en Nederland. Deze systemen verschillen echter. Welk systeem verdient de voorkeur, of kunnen beide systemen juist van elkaar leren? ... lees verder
Pagina 11 van 15