Publicatie

 • 14.04.2016

  Ernst Hirsch Ballin

  Zouden wij echt zo anders zijn?

  Tradities maken een mens niet vanzelf sympathieker en gelukkiger. Het gaat erom wat we met die tradities doen, betoogt Ernst Hirsch Ballin.... lees verder
 • 07.04.2016

  Andrea Speijer-Beek

  Kok in het kalifaat

  Met de veroordeling van de would-be Syriëgangers lijkt de Rotterdamse rechtbank te zeggen: of je nu kok wilt worden of wilt strijden, alleen al het feit dat je daarheen wilt is strafbaar. Waarom is de guilty-by-association redenering zo verraderlijk?... lees verder
 • 31.03.2016

  Hans Goslinga

  Referendum wordt Russische roulette

  Nederland kent geen referendumtraditie en dat wreekt zich. Als je straks bij het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne een ja-stem uitbrengt, loop je het risico het 'nee' aan een overwinning te helpen. Kan het nog gekker? Misschien wel, maar dit is al gek genoeg en maakt van het referendum op 6 april een Russische roulette.  ... lees verder
 • 22.02.2016

  Ernst Hirsch Ballin

  Opdracht aan bestuurders

  Bestuurders beginnen haast elk gesprek met begrip voor de zorgen over de komst van grotere aantallen asielzoekers. Begrip tonen zonder daar naar te handelen, leidt echter tot steeds meer ongenoegen. Ernst Hirsch Ballin legt uit hoe bestuurders kunnen voorkomen dat zij met het uiten van begrip onbegrip oproepen.... lees verder
 • 27.11.2015

  Thomas Hogeling & Andrea Speijer-Beek

  1 reactie

  Vrijheid onder vuur

  Na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in januari van dit jaar schreven Thomas Hogeling en Andrea Speijer-Beek over de reactie van overheden op een bedreiging van 'onze manier van leven'. Ook na de aanslagen van 13 november in Parijs zei president Hollande dat Frankrijk 'meedogenloos'  zou zijn voor de daders en stond het dagelijks leven in Brussel dagenlang stil. ... lees verder
 • 19.11.2015

  Ernst Hirsch Ballin

  Recht en vrede

  Het Asser Instituut voor Internationaal en Europees Recht viert binnenkort zijn vijftigjarig bestaan in een tijd van internationale crises en conflicten. Op welke manier kan het internationale recht een bijdrage leveren, is het hierin gefaald en wat voor plaats neemt het tegenwoordig in?... lees verder
 • 18.11.2015

  Jos Vink

  Vol verwachting klopt ons hart

  Het presidium van de Tweede Kamer heeft besloten tot het instellen van een speciale onderzoekscommissie om zo te achterhalen wie de staatsgeheime documenten van de "commissie-stiekem" heeft gelekt. Wat kunnen we verwachten?... lees verder
 • 23.10.2015

  Reinout Wibier

  Interessant, hoe wetten worden gemaakt, maar een vluchteling is meer gebaat bij andere informatie

  Minister Plasterk wil aan vluchtelingen een Arabische vertaling van de grondwet ter beschikking stellen. Interessant, hoe wetten worden gemaakt, maar een vluchteling is meer gebaat bij andere informatie. ... lees verder
 • 21.10.2015

  Robin de Zeeuw

  3 reacties

  Een gemengd kiesstelsel: democratie 2.0?

  Robin de Zeeuw bespreekt het voorstel van een gemengd kiessstelsel, als mogelijkheid om de band in Nederland tussen de kiezers en de gekozene te versterken.... lees verder
 • 28.09.2015

  Anne Meuwese

  Europees zelfbewust zijn en TTIP

  De zorgen rond TTIP kunnen een verbindend momentum voor de Europese Unie creëren, maar dan moeten we daar ook het zelfvertrouwen uit putten om met onze overtuigingen de boer op te gaan, aldus Anne Meuwese.... lees verder
 • 23.09.2015

  Kees van der Staaij

  Eerlijke constitutionele spelregels

  Kees van der Staaij verdedigt zijn aangenomen wetvoorstel, dat de Grondwet zo wijzigt, dat voor goedkeuring van Europese verdragen voortaan een tweederde meerderheid in het parlement vereist is.... lees verder
 • 22.09.2015

  Martin van Haeften

  1 reactie

  Stimuleer blokvorming van politieke partijen

  Verleid partijen tot lijstverbinding om werkbare meer- derheid te creëren met behoud van evenredigheid. ... lees verder
 • 21.09.2015

  Robin de Zeeuw

  4 reacties

  Waarom zetelroof moet blijven, maar dan anders

  De laatste jaren is de discussie over 'zetelroof' steeds heftiger geworden. Robin de Zeeuw betoogt waarom onze democratie niet zonder zetelrovers kan, maar hoe de situatie toch verbeterd kan worden.... lees verder
 • 15.09.2015

  Gert-Jan Leenknegt

  De geboorte van de Confederatio Helvetica

  Gert-Jan Leenknegt beschrijft vanuit zijn vakantie in Zwitserland de constitutionele oorsprong van dat land aan de hand van de kunst in het Zwitserse parlement.... lees verder
 • 09.09.2015

  Joost Taverne

  Rechters, vertrouw ons toch!

  Volgens  Tweede Kamerlid Joost Taverne is de Grondwet wél veilig bij de Tweede Kamer.... lees verder
 • 08.09.2015

  Marc de Werd

  Pleidooi voor Grondwetstoetsing

  De Tweede Kamer houdt vast aan een verbod om wetten te toetsen aan de Nederlandse grondrechten. Dat maakt ons te afhankelijk van Europees recht, betoogt rechter Marc de Werd. ... lees verder
 • 03.09.2015

  Ernst Hirsch Ballin

  1 reactie

  Fort Europa

  Hoe moet worden omgegaan met de vluchtelingencrisis en Europese integratie en migratie? Professor Ernst Hirsch Ballin plaatst het in een breder perspectief.... lees verder
 • 01.09.2015

  Wim Voermans

  2 reacties

  5 redenen voor hoger beroep in Urgendazaak

  Hoogleraar Wim Voermans geeft vijf redenen waarom de Staat in hoger beroep moet gaan tegen de Urgendazaak.... lees verder
 • 28.08.2015

  Andries Zwart

  De Marxistische rechtsstaat in China (vervolg)

  Rechtenstudent Andries Zwart bespreekt de staat van de Chinese rechtsstaat. Is het mogelijk een socialistische rule of law op te bouwen? Het antwoord daarop wordt nu in China gezocht. ... lees verder
 • 05.08.2015

  Andries Zwart

  De Marxistische rechtsstaat in China

  Rechtenstudent Andries Zwart bespreekt de staat van de Chinese rechtsstaat. Is het mogelijk een socialistische rule of law op te bouwen? Het antwoord daarop wordt nu in China gezocht. ... lees verder
 • 08.07.2015

  Joost Vormeer

  Het Recht om te Reizen

  Joost Vormeer voegt de idee van een recht om te reizen toe aan de discussie over vluchtelingen en asiel. Een kosmopolitisch ideaal van Immanuel Kant. Tegelijkertijd moet dit worden afgewogen tegen lokale belangen. Kunnen wij hierin iets leren van de VS of het Romeinse rijk?... lees verder
 • 06.07.2015

  Mark Bovens

  Van wachtgeldregeling naar burgerschapsverlof

  Hoe krijg je nog capabele mensen die bereid zijn om zich aan de publieke zaak te wijden? Dat kan door invoering van een algemeen wettelijk gegarandeerd burgerschapsverlof. Wie een politiek ambt vervuld, heeft daarmee recht op terugkeer naar zijn of haar oude baan, aldus Mark Bovens.... lees verder
 • 30.06.2015

  Dylan Blommaert

  Het gevaar van TTIP: recht op veilig voedsel

  Veel mensen maken zich zorgen om de voedselveilighed als het verdrag TTIP gesloten wordt met de Verenigde Staten. Kan, naar Indiaas voorbeeld, een grondrecht op veilig voedsel bescherming bieden?... lees verder
 • 01.06.2015

  Jan-Wieger Eikema

  De Raad van State als vervanger van de Eerste Kamer

  Bestaat er nog wel 'een grond of een doel' voor het bestaan van een senaat binnen de Nederlandse politiek? Jan-Wieger Eikema bespreekt de mogelijkheid om de Eerste Kamer af te schaffen en in plaats daarvan de Raad van State in te stellen als een soort 'constitutioneel hof'.... lees verder
 • 28.04.2015

  Tim van der Putten

  1 reactie

  EHBO voor de Grondwet

  Zou het een goed idee zijn om een preambule toe te voegen aan onze Grondwet? Tim van der Putten bespreekt het!... lees verder
Pagina 10 van 15