Terug naar overzicht

Open brief tegen antisemitisme, racisme en discriminatie en het bagatelliseren of normaliseren daarvan


Wij spreken ons uit tegen elke vorm van antisemitisme, racisme en discriminatie en het bagatelliseren of normaliseren daarvan

Elk jaar op 26 november wordt aan onze universiteit de Cleveringa-rede uitgesproken ter herdenking van de protestrede van prof. Cleveringa in 1940 tegen antisemitische maatregelen van de Duitse bezetter en ter bevestiging van waarden van gerechtigheid. Zo ook dit jaar. Roméo Dallaire, commandant van de VN-troepen in Rwanda ten tijde van de genocide in 1994, sprak over de gruwelijkheden waar racisme toe kan leiden, de gevolgen daarvan voor zijn eigen mentale gezondheid en over ethische verantwoordelijkheid.

De Cleveringa-rede valt dit jaar samen met het moment dat in Nederland eens te meer zichtbaar is geworden dat antisemitisme, vreemdelingenhaat, antidemocratische en antirechtsstatelijke opvattingen in bepaalde kringen volstrekt normaal of op zijn minst acceptabel lijken te zijn geworden. De herdenking van Cleveringa’s rede, dit jaar 80 jaar geleden, herinnert ons eraan dat we niet zwijgend mogen blijven toekijken naar het schouwspel dat aan ons voorbijtrekt.

Daarom staan wij op en spreken we er onze afschuw over uit. In de geest van Cleveringa doen we er niet het zwijgen toe, maar openen we het gesprek hierover, met elkaar, met onze studenten, met de samenleving. Zonder rancune, vooroordeel of superioriteitsgevoel, maar op basis van feiten en met erkenning van gelijkheid van een ieder. Zo eren wij Cleveringa en dienen we onze vrije democratische rechtsstaat.

Werkt u aan de universiteit Leiden of aan een andere universiteit en wilt u uw naam aan deze brief toevoegen, vul dan onderstaand reactieformulier in. In het reactieformulier kunt u uw steun betuigen, bijv. door opname van de zin ‘Ik spreek mij uit tegen elke vorm van antisemitisme, racisme en discriminatie en het bagatelliseren of normaliseren daarvan’.

Over de auteurs

Jannemieke Ouwerkerk

Jannemieke Ouwerkerk is hoogleraar Europees strafrecht en Elise Filius is PhD Researcher. De auteurs zijn beiden verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden

Jeroen ten Voorde

Jeroen ten Voorde is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Adriaan Bedner

Adriaan Bedner is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Stefaan van den Bogaert

Stefaan van den Bogaert is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Miranda Boone

Miranda Boone is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden

Clementine Breedveld-de Voogd

Clementine Breedveld-de Voogd is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Mariëlle Bruning

Mariëlle Bruning is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Alex Geert Castermans

Alex Geert Castermans is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Rick Lawson

Rick Lawson is hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Leiden

Titia Loenen

Titia Loenen is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Vanessa Mak

Vanessa Mak is hoogleraar Civiel recht aan de Universiteit Leiden.

Tom Ottervanger

Tom Ottervanger is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Jorrit Rijpma

Jorrit Rijpma is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Pauline Schuyt

Pauline Schuyt is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Wim Voermans

Wim Voermans is verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Maartje van der Woude

Maartje van der Woude is hoogleraar en werkzaam aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Reacties

Andere blogs van Jannemieke Ouwerkerk & Jeroen ten Voorde & Adriaan Bedner & Stefaan van den Bogaert & Miranda Boone & Clementine Breedveld-de Voogd & Mariëlle Bruning & Alex Geert Castermans & Rick Lawson & Titia Loenen & Vanessa Mak & Tom Ottervanger & Jorrit Rijpma & Pauline Schuyt & Wim Voermans & Maartje van der Woude
Big Tech en recht
Consument op online platform: de schoen past (nog) niet
Bijzondere juristen
Zomerreeks Bijzondere juristen #7: Ben Telders – geslappt avant la lettre
Pourquoi payer pour dantzig? De rechtsstaat in Polen – IV