Terug naar overzicht

Zomerreeks 2024: constitutionele momenten


Na de zomerreeks in 2023 over ‘Great books’, starten we vandaag een nieuwe zomerreeks met de titel ‘Constitutionele momenten’. De bedenkers van de reeks waren de redactieleden Martijn Kuijvenhoven (Tilburg) en Toni van Gennip (Nijmegen).

De titel van deze zomerreeks suggereert dat de blogs betrekking hebben op ‘constitutional moments’ zoals onder meer door Bruce Ackerman bedoeld is in zijn klassieker ‘We the people’. Als redactie hebben we de ruimte genomen om daar een draai aan te geven. Het gaat over blogs die betrekking hebben op spraakmakende momenten in de (eventueel ook recente binnen- en buitenlandse) geschiedenis die een constitutioneel karakter hebben, en waarbij de auteur de aandacht vestigt op de vraag waarom dat moment stof deed opwaaien, of zou moeten hebben doen opwaaien. Een soort contextualisering van het constitutionele moment dus.

Wij wensen jullie veel leesplezier!

Over de auteurs

de redactie

Meer informatie over de redactie treft u aan onder het kopje "Over deze website"

Reacties

Andere blogs uit deze reeks
Zomerreeks 2024: Constitutionele momenten
Constitutionele momenten #3: Een naderend constitutioneel moment? Over de werking van de vertrouwensregel en hoorzittingen met kandidaat-bewindspersonen
Zomerreeks 2024: Constitutionele momenten
Constitutionele momenten #2: Over de democratische grenzen van het betogingsrecht: een kantiaanse denkoefening
Zomerreeks 2024: Constitutionele momenten
Constitutionele momenten #1: De morele deugden van kiezer, kandidaat en gekozene. Over de Tweede Kamerverkiezing van 2023