Additioneel artikel IX


Grondwetsbepaling

Artikel 16 is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

Besluit Buitengewoon Strafrecht

Dit additioneel artikel schrijft voor dat artikel 16 Grondwet niet van toepassing is ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.
Dit artikel heeft een permanent karakter. Het bepaalt dat artikel 16 van de Grondwet – geen feit is strafbaar zonder voorafgaande wettelijke strafbepaling – niet van toepassing is op feiten die strafbaar worden gesteld in het Besluit Buitengewoon Strafrecht. In dit Besluit van 1943 zijn regels opgenomen over de berechting van bepaalde misdrijven die zijn begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945).

historische-versies?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Sapiente consequuntur ipsa dolores optio porro ratione culpa aspernatur, voluptatem nostrum, possimus nihil facere natus modi nam, laboriosam a? Nihil, quos ullam?