Agenda 25 maart 2017 - Den Haag

Grondwetdag

In maart 2014 werd voor het eerst het Grondwetfestival georganiseerd in Den Haag, als onderdeel van de viering ‘200 jaar Koninkrijk’. Dit festival wordt iedere vijf jaar herhaald. In tussenliggende jaren werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tilburg University (leerstoel Democratische rechtsstaat), het Montesquieu Instituut, ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en de gemeente Den Haag samen in een kleinschaliger Grondwetdag.

In het kader van de Grondwetdag wordt er een Grondwetdag Challenge georganiseerd: een wedstrijd voor middelbare scholieren en MBO-studenten. Tijdens dit evenement staat ieder jaar een Hoog College van Staat centraal. In 2015 was dit de Eerste Kamer; in 2016 de Nationale Ombudsman. Dit jaar organiseren we op 25 maart 2017 opnieuw een Grondwetdag, waarbij de Algemene Rekenkamer centraal staat. Dit jaar staat de vraag centraal: 'Krijgt de burger ook waar voor zijn geld?'

Behalve de Grondwet Challenge organiseert Prodemos gratis wandelingen over het Haagse Grondwetpad onder leiding van Piet Hein Donner (vice-voorzitter van de Raad van State), Anki Broekers-Knol (voorzitter van de Eerste Kamer) en Ronald Plasterk (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 

Meer informatie vindt u op de websites van Prodemos en het Montesquieu instituut.