Agenda 26 mei 2014 - Tilburg

Promotie: Sunset clauses and experimental legislation: blessing or curse for innovation?

Programma

Sofia Ranchordas zal haar proefschrift verdedigen. Zij doet onderzoek naar de vraag waarom horizonbepalingen en experimentwetgeving niet vaker worden gebruikt, met name op gebieden die gekenmerkt zijn door snelle veranderingen en gebrek aan informatie. Beide wetgevingsinstrumenten zouden in principe ‘een perfect match’ moeten zijn met deze innovatieve gebieden omdat zij juist  een snelle aanpassing van wetgeving toestaan en het verzamelen van informatie bevorderen door het uitvoeren van experimenten. Toch wordt vaak beweerd dat horizonbepalingen en experimentwetgeving bepaalde rechtsbeginselen onder druk zetten: wat zou bijvoorbeeld de betekenis zijn van het rechtszekerheidsbeginsel  als wetgeving zo makkelijk komt te vervallen?

Locatie 

Aula Cobbenhagengebouw Tilburg
16.00 -16.45 uur 

Spreker

Sofia Ranchordas.

Aanmelden

Toegang is gratis.