Agenda 23 mei 2019 - Europese Unie

Verkiezingen voor het Europees Parlement

Op 23 mei 2019 vinden in Nederland de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. De leden van het Europees Parlement worden eens in de 5 jaar rechtstreeks gekozen door burgers van de Europese Unie. Iedereen die de nationaliteit van een lidstaat bezit, zoals de Nederlandse nationaliteit, is burger van de Unie (volgens artikel 20 Verdrag inzake de werking van de EU).

Het Europees Parlement bestaat uit 751 zetels, die verdeeld zijn over alle 28 lidstaten. Van de 751 zetels zijn er 26 zetels gereserveerd voor Europarlementariërs die de Nederlandse EU-burgers vertegenwoordigen. 


In het parlement zitten geen afzonderlijke nationale partijen, maar Europese partijen. Die Europese partijen worden vaak gevormd door nationale partijen uit meerdere lidstaten die een verbinding zijn aangegaan. Zo maakt het CDA deel uit van de Europese Volkspartij, net als het Belgische CD&V en het Duitse CDU. GroenLinks maakt daarentegen deel uit van de Groenen, evenals de Oostenrijkse Grünen en de Zweedse Miljöpartiet de Gröna.

De verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement verschilt per lidstaat van de Europese Unie en vindt ook niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. Zo vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement in België plaats op zondag 26 mei.