Agenda 05 april 2019 - Den Haag

Eerste Scheltemalezing

Op 8 februari jl. nam Michiel Scheltema afscheid als regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht, tijdens een congres over '25 jaar Awb 'te Den Haag. De meer dan 500 bezoekers eerden hem met een minutenlangdurend, donderend applaus. Als dank voor al zijn inspanningen die hij 35 jaar lang voor de Awb heeft verricht, is door de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden, de Scheltemalezing in het leven geroepen.

Deze jaarlijkse Scheltemalezing zal over de Awb tussen overheid, burger en samenleving gaan. De rode draad van de lezingenreeks betreft de manier waarop de Awb de verhoudingen tussen overheid, burger en samenleving vorm geeft. In een rechtsstaat heeft de overheid een dienende functie. De Awb zal een passende grondslag moeten bieden voor een verhouding tussen overheid en burger waarin deze effectief en tegelijkertijd dienend is, en de burger dat ook zo ervaart.
Nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en nieuwe inzichten, ook met betrekking tot de werking van het recht, zullen aanpassing van de Awb nodig maken. Daarbij blijven rechtseenheid en codificatie belangrijk, maar het gaat uiteindelijk niet om de schoonheid van de systematiek, maar om de functie van het bestuursrecht voor burger en overheid.

De eerste Scheltemalezing zal plaatsvinden op vrijdag 5 april 2019, om 16.00 uur. De organisatoren zijn heel blij dat Michiel Scheltema zelf bereid is gevonden om de eerste van deze reeks lezingen te verzorgen!

Iedere belangstellende is hiervoor van harte uitgenodigd. Aanmelding is kosteloos. Wel wordt van u verwacht als u zich heeft aangemeld, dat u ook daadwerkelijk komt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Er is plaats voor circa 125 personen.

Tijdstip: Vrijdag 5 april 2019, 16.00 - 17.00 uur. Na afloop borrel tot 18.00 uur. 
Locatie: Schouwburgstraat 2, 2511 VA Den Haag (Campus Den Haag Universiteit Leiden).