Agenda 21 november 2017 - De Balie, Amsterdam

Democracy in Europe: What about Poland?

In 2015 won de politieke partij ‘Peace and Justice’ de Poolse verkiezingen en nam direct een aantal maatregelen om hun macht te vergroten, onder meer door het verkleinen van de rechten en vrijheid van het Hooggerechtshof en de media. Hoe is het mogelijk dat het rechtssysteem in Polen zo snel ondermijnd kon worden? Wat betekent dit voor Oost-Europa en voor de Europese Unie als geheel? Kunnen we deze terugslag beter begrijpen door te kijken naar de geschiedenis?

De plotselinge afbrokkeling van de rechtsstaat in Polen, een land dat lang gezien werd als een van de meest succesvolle voorbeelden van democratische transformatie na de val van de Berlijnse Muur, heeft velen verrast. Wat zijn de oorzaken van deze onverwachte ontwrichting van de rechtsstaat? En wat kunnen de EU en andere organisaties van buiten doen om de ontwrichting te stoppen en het herstel van de democratie aan te moedigen?
De maatregelen zijn erg controversieel en veel bediscussieerd in Polen. Een onverwacht grote groep demonstranten ging de straat op, maar waren niet in staat om het proces van een afbrokkelende democratie ongedaan te maken. In tegendeel zelfs, Peace and Justice heeft recentelijk nog een aantal wetsvoorstellen gedaan die de juridische onafhankelijkheid in Polen structureel ondermijnen. De Europese Commissie is in reactie op deze maatregelen uiteindelijk overgegaan op een officiële waarschuwing. 

Over het drieluik
In Hongarije, Polen en Turkije maken democratisch gekozen politici wetten die de democratische rechtstaat ondermijnen. Voor EU-lidstaten Hongarije en Polen, maar ook voor Turkije, lijken dit opmerkelijke ontwikkelingen. Wat gebeurt er precies in deze landen en wat kunnen we er van leren? In drie informatieve bijeenkomsten onderzoeken we samen met experts deze vragen.
Voertaal: Engels

Dit is een samenwerking tussen Tilburg University, De Balie en ACCESS EUROPE (Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit).