Agenda 26 september 2017 - Rijksuniversiteit Groningen

Oratie prof. mr. S.A.J. Munneke (RUG)

Op dinsdag 26 september 2017 om 16.15 uur houdt prof. mr. S.A.J. (Solke) Munneke, benoemd op de leerstoel Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn oratie.

Mr. dr. Solke Munneke is per 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar Staatsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Munneke (1975) studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting publiekrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij promoveerde in 2006 aan de RUG, op het proefschrift ‘Inlichtingenplichten en verschoningsgronden in het staatsrecht’. Promotoren waren prof. mr. D.J. Elzinga en prof. mr. A.H.M. Dölle. Zijn proefschrift werd genomineerd voor de driejaarlijkse dissertatieprijs van de Staatsrechtkring.

Het bestuurlijk organisatierecht vormt sinds zijn promotie een rode draad in zijn onderzoek, voornamelijk bekeken vanuit staatsrechtelijk, deels ook vanuit bestuursrechtelijk perspectief. De laatste jaren gaat zijn belangstelling in het bijzonder uit naar organisatierechtelijke vraagstukken op het terrein van de decentralisatie en het gemeenterecht. Zo schreef hij onlangs over 'verborgen staatsrecht'.

Munneke is aan de RUG de opvolger van prof. mr. D.J. Elzinga, die met emeritaat gaat.

Praktische informatie volgt.