Agenda 12 juni 2017 - ProDemos, Den Haag

College: 'Hedendaagse politiek t.a.v. democratie en rechtsstaat'

In mei en juni organiseert ProDemos vier colleges over de spanning tussen de democratie en de rechtsstaat. De principes van de rechtsstaat zijn een wezenlijk onderdeel van de democratie. Wat gebeurt er als een meerderheid die principes wil veranderen? Als de verbinding van democratie met rechtsstaat wordt doorgesneden? Lopen democratieën een risico dat de rechtsstaat wordt verdrongen door de ‘wil van het volk’?

In de collegereeks zoeken we naar antwoorden op deze vragen. Onder meer door te kijken naar de geschiedenis, maar ook door de hedendaagse politiek en publieke opinie onder de loep te nemen. En uiteindelijk willen we benoemen hoe we de waarden van de democratische rechtsstaat kunnen behoeden en doorgeven.

Het derde college gaat over de houding van de hedendaagse politiek t.a.v. democratie en rechtsstaat. Hoe wordt in de programma’s van Nederlandse politieke partijen over de rechtsstaat gesproken? Hoe werken deze opvattingen uit in de politieke praktijk en in het publieke debat? Welke gevolgen heeft dit voor de bescherming van minderheden in ons land? En voor de bescherming van de democratische rechtsstaat?

Dit college wordt gegeven door Wouter Veraart, hoogleraar Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie en hoofd afdeling Rechtstheorie & Rechtsgeschiedenis op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De moderator deze avond is Geerten Waling, historicus en publicist.

Praktische informatie vindt u op de website van Prodemos.