Agenda 02 mei 2017 - De Balie, Amsterdam

Als burgemeester in oorlogstijd: rechtschapen of bestuurlijk ongehoorzaam?

Juist rond 4 en 5 mei staan aspecten als onafhankelijkheid, dapperheid en bestuurlijke moed in de schijnwerpers. Maakten de Nederlandse bestuurders in de periode van de Tweede Wereldoorlog wel de goede afweging door aan te blijven als hoge ambtenaar, burgemeester of Commissaris van de Koningin? Het begrip ‘burgemeester in oorlogstijd’ wordt daarbij in één adem genoemd. Was het kiezen tussen kwaden of had men zuiver en op afstand moeten blijven? Ook vandaag de dag is de vraag of bestuurlijk vuile handen maken hetzelfde is als rechtschapen opereren, en hoever zijn we hierin bestuurlijk nu gekomen?

Mag een gezagsdrager heden ten dagen weigeren overheidsbeleid uit te voeren, bijvoorbeeld als hij of zij vindt dat het beleid in strijd is met de rechtsstaat of als het beleid tegen zijn of haar eigen morele kompas ingaat? Is de gezagsdrager degene die voor de rechtsstaat gaat staan of moet hij of zij juist overheidsbeleid invoeren? In De Balie voeren we op 2 mei een gesprek over de relatieve bestuurlijke onafhankelijkheid van de bestuurder, het kiezen tussen kwaden, wanneer je mag afwijken van de norm of hoe je de wet laat prevaleren boven politieke kortademigheid. Maar ook hoe je als persoon in een crisis overeind blijft als je uiteindelijk zelf de moeilijke beslissingen moet nemen, hoe die bestuurlijke eenzaamheid uiteindelijk de bestuurder zelf vormt en welke gewetenskwesties er voor bestuurders spelen.

Met voorzitter National Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet, Commissaris van de Koning Noord-Holland Johan Remkes, onderzoeker Peter Romijn en burgemeester van Haarlem Jos Wienen. Moderator is Lennart Booij en de inleiding wordt verzorgd door hoogleraar Democratie en Rechtsstaat Maurice Adams (leerstoel vfonds, Tilburg Law School) 

Meer informatie vindt u hier.