Tilburg University

de departementen

Leerstoel democratie en rechtsstaat

Prof. m. Adams is aangesteld als hoogleraar democratie en rechtsstaat.
 

Projectteam

Het projectteam is verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de website NederlandRechtsstaat.

Lid van het projectteam zijn Eva van Vugt LLM, dr. Gert-Jan Leenknegt, prof. dr. Maurice Adams en prof. dr. Ernst Hirsch Ballin.Vier departementen van Tilburg Law School zijn betrokken bij NederlandRechtsstaat:


Department publiekrecht, encyclopedie en rechtsgeschiedenis

In dit department werken docenten en onderzoekers samen op een breed scala van onderwerpen. Het domein van het publiekrecht omvat een aantal rechtsgebieden die met de staat en het openbaar bestuur te maken hebben (zoals staatsrecht, bestuursrecht, onderwijsrecht, omgevingsrecht, vreemdelingenrecht). Het gaat niet alleen om nationaal recht maar ook om recht binnen Europa en om vergelijking van rechtsstelsels. Onder de noemers encyclopedie (jurisprudence) en rechtsgeschiedenis worden activiteiten ontplooid die algemene thema's in het recht betreffen (zoals de betekenis en de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat) en gericht zijn op een interdisciplinaire bestudering van het recht in de samenleving. Het onderzoek is gebundeld in twee - verwante - programma's: Ketens in het staats- en bestuursrecht en Constitutional dialogue.