Ministerie van BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het commentaar komt voort uit rechtswetenschappelijk onderzoek. Dit is een academische taak van de vakgroep en externe auteurs, waarvoor financiële steun is gegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie dat de Grondwet beheert.