DE GRONDWET

wijzigingsvoorstel

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk, en de minister van Algemene Zaken, Rutte.

WETENSCHAPPELIJK COMMENTAAR

INHOUDSOPGAVE

CITEER SUGGESTIE

, Commentaar op artikel van de Grondwet, in: E.M.H. Hirsch Ballin en G. Leenknegt (red.), Artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, webeditie 2020 (www.Nederlandrechtsstaat.nl).