Publicatie

 • 17.12.2020

  Sam Maasbommel

  #tk2021: microtargeting en doelgericht reguleren

  Met het oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen rijst de vraag in hoeverre microtargeting in de aanloop naar deze verkiezingen reden tot zorg is, en of de huidige koers van het kabinet op dit gebied doeltreffend is... lees verder
 • 25.01.2019

  Ilona Bierkens & Rosanne Franken

  Remkes en de rechtsstaat #5: Representatieve (waterschaps) verkiezingen

  De Staatscommissie buigt zich in haar eindrapport over de Tweedekamerverkiezingen. Zijn de aanbevelingen die zij doet misschien ook toepasbaar op de waterschapsverkiezingen? P.S. Let op! Er zijn weer waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart... lees verder
 • 01.03.2018

  Ernst Hirsch Ballin

  Sociale cohesie

  In een democratische rechtsstaat die zich ook sociale grondrechten aantrekt, zal de overheid moeten investeren in sociale cohesie, waardoor mensen die in onze samenleving met de beste wil niet aan het werk kunnen komen of het werk niet aankunnen, niet afgewezen of verlaten maar beschermd en geholpen worden.... lees verder
 • 25.01.2018

  Adnan Karic

  Actief kiesrecht: toegankelijk voor iedereen?

  Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht en tegen de achtergrond van de  uitvoering van het VN-Gehandicaptenverdrag besteedt Adnan Karic aandacht aan de bijstandverlening in stemlokalen aan kiesgerechtigden die een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben... lees verder
 • 03.04.2017

  Martijn Groenleer

  Brexit, Trump en Tweede Kamer verkiezingen: overeenkomsten en verschillen

  Martijn Groenleer ontwaart een patroon in de uitslagen van het Brexit referendum, van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en van de Nederlandse Tweede Kamer verkiezingen van afgelopen maand. Zowel de grote geografische verschillen als de complexe onderliggende dynamiek van de uitslagen komen sterk overeen... lees verder
 • 23.01.2017

  Rosanne Franken

  Grondwettelijke voornemens #7: The Trumpocracy als pouvoir neutre?

  Naar aanleiding van de inauguratie van Trump uit Rosanne Franken haar zorgen over een rechtstatelijke impasse. Zij stelt dat juist de president een waardevolle rol zou moeten spelen in het voorkomen van clashes tussen de overige staatsmachten (bestuur, wetgever en rechtspraak) ... lees verder
 • 15.11.2016

  Ernst Hirsch Ballin

  Democratie in Amerika

  Naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Amerika schrijft Ernst Hirsch Ballin over de tirannie van de meerderheid en de kwetsbare positie van minderheden.... lees verder
Pagina 1 van 1