Publicatie

 • 23.12.2020

  Elise Filius en Jannemieke Ouwerkerk

  De Poolse rechtsstaat en het Europees aanhoudingsbevel: wie is/zijn er nu aan zet?

  In wat misschien wel één van de belangrijkste uitspraken van 2020 is, heeft het Hof van Justitie van de EU andermaal beslist dat de uitvoering van uit Polen afkomstige Europees aanhoudingsbevelen niet structureel kan worden geweigerd op de grond dat overlevering naar Polen thans automatisch een reëel gevaar op schending van het recht op een eerlijk proces behelst... lees verder
 • 14.12.2017

  Thomas van Alphen

  De nationale prejudiciële procedure: een waardevol instrument in Unierechtelijke kwesties

  Thomas van Alphen stelt dat de nationale prejudiciële procedure een waardevolle remedie biedt voor de gevaren die schuilen in het passeren van de hoogste nationale rechter, wanneer lagere rechters zich bij een vraag over Unierecht richten tot het Hof van Justitie van de EU... lees verder
 • 01.05.2017

  Islam Siraji

  Europees Hof van Justitie schiet algemene bewaarplicht af

  Islam Siraji bespreekt de prejudiciële uitspraak van het Europees Hof van Justitie, waarin het Hof zich uitspreekt over nationale regelingen die voorzien in een algemene bewaarplicht van telecomgegevens met het oog op de opsporing van strafbare feiten: een gevoelige privacykwestie in tijden van dreigend terrorisme.... lees verder
Pagina 1 van 1