Publicatie

 • 23.12.2020

  Elise Filius en Jannemieke Ouwerkerk

  De Poolse rechtsstaat en het Europees aanhoudingsbevel: wie is/zijn er nu aan zet?

  In wat misschien wel één van de belangrijkste uitspraken van 2020 is, heeft het Hof van Justitie van de EU andermaal beslist dat de uitvoering van uit Polen afkomstige Europees aanhoudingsbevelen niet structureel kan worden geweigerd op de grond dat overlevering naar Polen thans automatisch een reëel gevaar op schending van het recht op een eerlijk proces behelst... lees verder
 • 09.11.2020

  Ronald Janse

  Blijft de EU-meerjarenbegroting de pinautomaat voor Europese autocraten?

  Het is de afgelopen tien jaar duidelijk geworden dat de EU niet bij machte is om rechtsstaatverval in Hongarije en Polen af te remmen, laat staan te beëindigen. Daar zou wel eens verandering in kunnen komen, nu de EU de meerjarenbegroting 2021-2027 afhankelijk wil maken van de toestand van de rechtsstaat in de lidstaten.... lees verder
 • 09.11.2020

  Merijn Chamon

  Een EU zonder Polen en Hongarije oprichten, kan dat?

  De Europese Unie wil voortaan de meerjarenbegroting 2021-2027 afhankelijk wil maken van de toestand van de rechtsstaat in de lidstaten. Maar als landen als Polen en Hongarije de rechtsstaat niet respecteren, is het dan niet beter om een Europese Unie zonder deze landen op te richten?... lees verder
 • 07.10.2020

  Ronald Janse

  De rechtsstaat-APK van de Europese Commissie

  Naar aanleiding van het eerste Rule of Law rapport van de Europese Commissie reflecteert Ronald Janse op de staat van de rechtsstaat in Oost-Europese landen. Niet alleen in Hongarije en Polen blijkt de situatie zorgwekkend...... lees verder
 • 07.10.2020

  Maurice Adams

  De staat van de rechtsstaat volgens de Europese Commissie: Kan het hier ook gebeuren?

  Afgaande op het Rule of Law rapport van de Europese Commissie gaat het goed met de Nederlandse rechtsstaat. In andere landen van de Europese Unie is de rechtsstaat echter beduidend achteruit gegaan. Maurice Adams stelt de vraag: kan dat ook hier gebeuren?... lees verder
 • 19.11.2019

  Caroline de Gruyter

  Europa, begrijp nu eens: soft power is echte macht (Witteveenlezing 2019)

  Zelden zijn we zo intensief bezig geweest met de macht van de Europese Unie als rechtsstaat, als nu. We beseffen meer dan vroeger dát we die macht hebben. En de roep om die macht te gebruiken, wordt steeds luider.... lees verder
 • 12.10.2018

  Ernst Hirsch Ballin

  Wat niet in de Grondwet staat: de Europese Unie

  Het Nederlandse staatsbestel kenmerkt zich onder andere door zijn inbedding in de Europese rechtsorde, maar de politiek wijst het idee om de vervlechting van de Nederlandse en de Europese rechtsorde in onze Grondwet vast te leggen af. Daarentegen vindt Ernst Hirsch Ballin de verankering van de Europese Unie in onze Grondwet wél een goed idee... lees verder
 • 12.04.2018

  Stijn van Voorst

  Evaluaties van Europese wetgeving: een nuttige exercitie?

  Europese wetgeving raakt het bestaan van miljoenen burgers en bedrijven. Maar maakt deze wetgeving de beloftes die zij doet altijd waar? Om dat te achterhalen, is evaluatie van die wetgeving noodzakelijk. Stijn van Voorst heeft de praktijk van wetgevingsevaluatie in de EU onder de loep genomen: volgens hem valt hier nog veel te winnen.... lees verder
 • 22.02.2018

  Suzanne Poppelaars

  Het nationale budgetrecht en Europese integratie

  Suzanne Poppelaars legt op begrijpelijke wijze uit wat de juridische consequenties zijn van de Europese integratie voor het nationale budgetrecht (het recht van het parlement om de begroting bij wet vast te stellen).... lees verder
 • 13.02.2018

  Bart van der Sloot

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Dit blog bewijst dat de vraag wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming betekent voor de bescherming van persoonsgegevens ook bondig beantwoord kan worden. Belangrijk, aangezien burgers zich vaak niet bewust zijn van hun rechten en niet weten wat er met hun gegevens gebeurt.... lees verder
 • 02.01.2018

  Maarten Stremler

  1 reactie

  De rechtsstaat laat zich niet opleggen

  Maarten Stremler spreekt zich uit over de activering van het rechtsstaatmechanisme door de Europese Commissie van de EU ten aanzien Polen. Volgens hem kan een rechtsstaat niet van buitenaf aan Polen worden opgelegd.... lees verder
 • 14.12.2017

  Thomas van Alphen

  De nationale prejudiciële procedure: een waardevol instrument in Unierechtelijke kwesties

  Thomas van Alphen stelt dat de nationale prejudiciële procedure een waardevolle remedie biedt voor de gevaren die schuilen in het passeren van de hoogste nationale rechter, wanneer lagere rechters zich bij een vraag over Unierecht richten tot het Hof van Justitie van de EU... lees verder
 • 10.10.2017

  Marijn van der Sluis

  De euro als grondwettelijke munt

  Marijn van der Sluis bespreekt de constitutionalisering van de euro in het Verdrag van Maastricht en vergelijkt die keuze met de manier waarop tegen de constitutionalisering van ons geld in de Nederlandse grondwet werd aangekeken ... lees verder
 • 28.08.2017

  Ronald Janse

  Europees ingrijpen in Poolse rechtsstaat is gerechtvaardigd

  Europa zit niet te wachten op een lidstaat die zijn eigen rechtsstaat afbreekt. Timmermans moet doorpakken in Polen, schrijft Ronald Janse. ... lees verder
 • 01.05.2017

  Islam Siraji

  Europees Hof van Justitie schiet algemene bewaarplicht af

  Islam Siraji bespreekt de prejudiciële uitspraak van het Europees Hof van Justitie, waarin het Hof zich uitspreekt over nationale regelingen die voorzien in een algemene bewaarplicht van telecomgegevens met het oog op de opsporing van strafbare feiten: een gevoelige privacykwestie in tijden van dreigend terrorisme.... lees verder
 • 13.02.2017

  Maarten Stremler

  De constitutionele crisis in Polen

  Maarten Stremler bespreekt waarom de constitutionele crisis in Polen ook op Europees Unie-niveau voor problemen zorgt.... lees verder
 • 31.03.2016

  Hans Goslinga

  Referendum wordt Russische roulette

  Nederland kent geen referendumtraditie en dat wreekt zich. Als je straks bij het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne een ja-stem uitbrengt, loop je het risico het 'nee' aan een overwinning te helpen. Kan het nog gekker? Misschien wel, maar dit is al gek genoeg en maakt van het referendum op 6 april een Russische roulette.  ... lees verder
Pagina 1 van 1