Publicatie

 • 04.03.2019

  Ernst Hirsch Ballin

  Remkes en de rechtsstaat #10: democratie

  Ernst Hirsch Ballin sluit de reeks Remkes en de rechtsstaat af met een holistische benadering van het rapport, waarbij hij de Staatscommissie prijst om haar deels echt creatieve voorstellen maar ook een aantal kritische kanttekeningen plaatst. ... lees verder
 • 18.01.2019

  Tjebbe Geldof

  1 reactie

  Remkes en de Rechtsstaat #4: de noodzaak van een Constitutioneel Hof

  Waar het voorstel van voormalig Kamerlid Halsema om de rechter wetten te laten toetsen aan de Grondwet  onlangs vervallen verklaard werd, stelt de Staatscommissie nu een heus Constitutioneel Hof voor. Wat moeten we daarvan vinden, volgens Tjebbe Geldof?... lees verder
 • 29.09.2016

  Geerten Boogaard

  De vleespotten van de parlementaire toetsing (een reactie op Sillen)

  Geerten Boogaard reageert op Joost Sillen die onlangs in het NJB onder andere stelde dat er met de constitutionele toetsing van wetsvoorstellen door het parlement eigenlijk weinig mis is. ... lees verder
 • 09.09.2015

  Joost Taverne

  Rechters, vertrouw ons toch!

  Volgens  Tweede Kamerlid Joost Taverne is de Grondwet wél veilig bij de Tweede Kamer.... lees verder
 • 08.09.2015

  Marc de Werd

  Pleidooi voor Grondwetstoetsing

  De Tweede Kamer houdt vast aan een verbod om wetten te toetsen aan de Nederlandse grondrechten. Dat maakt ons te afhankelijk van Europees recht, betoogt rechter Marc de Werd. ... lees verder
 • 26.01.2015

  Corry-Anne Everse

  2 reacties

  Laat Grondwettelijke toetsing bij de wetgever!

  Rechterlijke toetsing van wetgeving aan de Grondwet is onwenselijk, stelt mr. Corry-Anne Everse. Het parlement kan beter zijn eigen verantwoordelijkheid serieus nemen. ... lees verder
 • 28.10.2014

  Tim van der Putten

  6 reacties

  Recht op eerlijk proces in de Grondwet: Een stap naar meer grondrechtelijke toetsing?

  Masterstudent Tim van der Putten volgt voor NederlandRechtsstaat de invoering van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet. In deze eerste column bespreekt hij mogelijke effecten van de grondwetswijziging. Is deze onderdeel van een trend die uiteindelijk zal leiden tot de afschaffing van artikel 120 Grondwet?... lees verder
 • 23.07.2014

  Hendrik Bastiaans

  1 reactie

  Toetsing aan verdragen door rechters of politici?

  Student Hendrik Bastiaans plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het voorstel van Tweede kamerlid Taverne om rechterlijke toetsing aan verdragen te beperken.... lees verder
 • 03.04.2014

  Karsten Meijer en Gert-Jan Leenknegt

  2 reacties

  De rol van de Grondwet

  Als de rechter in Nederland zou mogen toetsen aan de Grondwet zou dat niet gevolgen hebben voor de verhouding tussen wetgever en rechter, maar de rol van de Grondwet in die verhoudingen, aldus Karsten Meijer en Gert-Jan Leenknegt.... lees verder
 • 29.03.2014

  Leonard Besselink en Nik de Boer

  1 reactie

  Toetsing Grondwet lost niets op!

  De democratie is er niet mee gediend als rechters de bevoegdheid krijgen om wetten te toetsen aan de Grondwet, aldus Leonard Besselink en Nik de Boer.... lees verder
 • 12.03.2014

  Frits Bakker en Kees Sterk

  1 reactie

  Laat rechters de grondrechten van burgers beschermen

  Wie beschermt burgerrechten het beste? Politici of rechters? Frits Bakker en Kees Sterk zeggen: rechters. Onze Grondwet is jarig. Tijd voor een cadeau. ... lees verder
 • 11.03.2014

  Paul Frissen

  Gelijk hebben en gelijk krijgen

  Via oude en nieuwe media rammelt de samenleving aan de poorten van wat ooit een burcht was. ... lees verder
 • 09.12.2013

  Hans Van Meerten en Pascal Borsjé

  Wetsvoorstel van Taverne is een papieren tijger

  In dit artikel wordt betoogd dat het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Joost Taverne, om door een wijziging van de grondwet de rechterlijke toetsing aan internationale verdragen sterk te beperken ineffectief is.... lees verder
 • 03.12.2013

  Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema

  1 reactie

  Wie laat zich nou de wet voorschrijven?

  In Nederland is niet het parlement heer en meester over wetten, maar de rechter. Die slaat internationale verdragen hoger aan dan nationale besluiten. Dat is niet democratisch, vinden Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema. ... lees verder
 • 31.10.2013

  Ernst Hirsch Ballin

  De Grondwet behelst meer dan procedures regelen

  Prof. Hirsch Ballin betoogt dat de Grondwet kan bijdragen aan een meer afstandelijke en redelijke benadering van maatschappelijke vraagstukken. ... lees verder
Pagina 1 van 1