Publicatie

 • 28.12.2020

  Rick Lawson

  Ástráðsson: hoe een beschonken bestuurder de rechtsstaat te hulp schoot

  Elk jaar krijgt het uiteinde dat het verdient. 2020: koortsachtig, snakkend naar adem. De ontwikkelingen buitelen over elkaar heen, en het jaar jakkert nog altijd voort. Natuurlijk is 2020 het jaar van de corona-crisis en van de Black Lives Matter-beweging ... ... lees verder
 • 23.12.2020

  Elise Filius en Jannemieke Ouwerkerk

  De Poolse rechtsstaat en het Europees aanhoudingsbevel: wie is/zijn er nu aan zet?

  In wat misschien wel één van de belangrijkste uitspraken van 2020 is, heeft het Hof van Justitie van de EU andermaal beslist dat de uitvoering van uit Polen afkomstige Europees aanhoudingsbevelen niet structureel kan worden geweigerd op de grond dat overlevering naar Polen thans automatisch een reëel gevaar op schending van het recht op een eerlijk proces behelst... lees verder
 • 22.12.2020

  S. Brinkhoff

  Pedojagen: een tastbaar voorbeeld van de opmaat naar een amateur politiestaat?

  Recentelijk is meermaals het fenomeen ‘pedojagen’ in het nieuws gekomen. In dit blog zoom ik in op de vraag wat pedojagen inhoudt, ga ik in op het fenomeen burgerparticipatie in de opsporing en bespreek ik een belangrijke risico van het pedojagen ... lees verder
 • 21.12.2020

  Manon Julicher

  Wat mogen gevaccineerden straks? Den Haag, ga in debat!

  Met een vaccin in aantocht rijst de vraag wat te doen als er straks een tweedeling in de maatschappij ontstaat. Tussen de mensen die gevaccineerd zijn en de mensen die dat niet zijn. Keuzevrijheid en fundamentele rechten zijn in het geding... lees verder
 • 17.12.2020

  Sam Maasbommel

  #tk2021: microtargeting en doelgericht reguleren

  Met het oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen rijst de vraag in hoeverre microtargeting in de aanloop naar deze verkiezingen reden tot zorg is, en of de huidige koers van het kabinet op dit gebied doeltreffend is... lees verder
 • 16.12.2020

  Toon Moonen & Benjamin Meeusen

  Kan een dialoogplatform de Belgische Grondwet en staat hervormen?

  In België werd recent een ‘Dialoogplatform’ opgericht, met als doel de bevolking te consulteren over een staatshervorming. Heeft dat initiatief kans van slagen, zo vragen Toon Moonen en Benjamin Meeusen (beiden Universiteit Gent) zich af.... lees verder
 • 10.12.2020

  Lynn Hillary

  Zorgen bij de internationale samenwerking in het nieuwe migratie- en asielpact

  In september 2020 heeft de Europese Commissie een nieuw migratie- en asielpact voorgesteld vanwege de onwerkbaarheid van het huidige Gemeenschappelijk Europese Asielstelsel. Lynn Hillary uit in dit blog haar zorgen over het pact, met name over de samenwerking van de EU en haar lidstaten met derde landen als Turkije... lees verder
 • 07.12.2020

  Jos Vleugel

  Amerikaans hooggerechtshof staat net als Nederlandse wetgever pal voor godsdienstvrijheid

  Jos Vleugel buigt zich over het recente arrest van het US Supreme Court over kerkbezoek ten tijde van corona en de reikwijdte van de godsdienstvrijheid. De parallel tussen het arrest en het Nederlandse beleid inzake kerkbezoek blijkt opvallend... lees verder
 • 03.12.2020

  Jacques Sluysmans

  Behoeft de parlementaire enquête herwaardering?

  Met de recente werkzaamheden van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in het achterhoofd, buigt prof. Jacques Sluysmans zich in dit blog over deze vraag... lees verder
 • 01.12.2020

  Jan Willem Sap

  Artikel 23 Grondwet en de opvoeding van schoolbestuurders

  Volgens Asscher (PvdA) moet artikel 23 Grondwet op de schop, omdat sommige scholen van ouders vragen om homoseksualiteit af te wijzen. Deze discriminerende praktijk moet sterk worden afgekeurd. Het is echter de vraag of het daarvoor noodzakelijk is de vrijheid van onderwijs aan banden te leggen.... lees verder
 • 29.11.2020

  Jannemieke Ouwerkerk, Jeroen ten Voorde e.a.

  44 reacties

  OPEN BRIEF tegen antisemitisme, racisme en discriminatie en het bagatelliseren of normaliseren daarvan

  Met deze open brief spreken hoogleraren van de Universiteit Leiden zich uit tegen elke vorm van antisemitisme, racisme en discriminatie en het bagatelliseren of normaliseren daarvan. ... lees verder
 • 26.11.2020

  Maurice Adams

  Obama’s constitutie

  Voor Obama president werd van de Verenigde Staten heeft hij een heel aantal jaar constitutioneel recht gedoceerd. Maurice Adams was benieuwd wat het onlangs verschenen eerste deel van zijn biografie ons leert over Obama's visie op de Grondwet.... lees verder
 • 24.11.2020

  Laurens Lavrysen

  Hebben de woonzorgcentra de mensenrechten geschonden?

  Amnesty International Belgie bracht onlangs een rapport uit over de situatie in de Belgische woonzorgcentra, waar tijdens de eerste golf van de corona-epidemie veel bewoners aan het virus stierven. Hebben de woonzorgcentra het recht op leven van deze mensen geschonden, of was er sprake van een uitzonderlijke medische noodtoestand?... lees verder
 • 20.11.2020

  Pieter Ippel

  De bewust geschapen afstand tot de rechtsstaat

  'Beginnend Blogger' Pieter Ippel spreekt zich uit over de reorganisatie van de rechtspraak in Nederland, waardoor volgens hem de feitelijke afstand tot recht en rechtsstaat drastisch is toegenomen.... lees verder
 • 13.11.2020

  Koen Lemmens

  De onduidelijke meerwaarde van een avondklok

  In de strijd tegen het Corona-virus wordt in Nederland het instellen van een (regionale) avondklok overwogen, terwijl ze daar in België al voldoende ervaring mee hebben. Is het instellen van een avondklok noodzakelijk met het oog op de bescherming van de volksgezondheid of leidt dat tot een ontoelaatbare aantasting van de individuele vrijheid?... lees verder
 • 12.11.2020

  Rick Bronsema

  Groninger mijnbouwschade: liever slagvaardig dan wettelijk verankerd

  In een rechtsstaat moet elk overheidsoptreden berusten op een algemene wet om machtsmisbruik te voorkomen. De overheid wikkelde de mijnbouwschade in Groningen tot voor kort echter af via een tijdelijke commissie, wier bevoegdheid om schadebesluiten te nemen niet verankerd was in een algemene wet. Hoe problematisch is dat?... lees verder
 • 09.11.2020

  Ronald Janse

  Blijft de EU-meerjarenbegroting de pinautomaat voor Europese autocraten?

  Het is de afgelopen tien jaar duidelijk geworden dat de EU niet bij machte is om rechtsstaatverval in Hongarije en Polen af te remmen, laat staan te beëindigen. Daar zou wel eens verandering in kunnen komen, nu de EU de meerjarenbegroting 2021-2027 afhankelijk wil maken van de toestand van de rechtsstaat in de lidstaten.... lees verder
 • 09.11.2020

  Merijn Chamon

  Een EU zonder Polen en Hongarije oprichten, kan dat?

  De Europese Unie wil voortaan de meerjarenbegroting 2021-2027 afhankelijk wil maken van de toestand van de rechtsstaat in de lidstaten. Maar als landen als Polen en Hongarije de rechtsstaat niet respecteren, is het dan niet beter om een Europese Unie zonder deze landen op te richten?... lees verder
 • 07.11.2020

  Leon Trapman

  Stemvrijheid in coronatijd

  De coronacrisis drukt haar stempel op de Amerikaanse verkiezingen, waarvan de uitslag als gevolg van briefstemmen lang op zich laat wachten. In maart zijn er verkiezingen in Nederland, waarvoor momenteel eveneens de nodige maatregelen worden getroffen. In het licht van het recht op vrije en eerlijke verkiezingen bespreekt Leon Trapman deze maatregelen.... lees verder
 • 04.11.2020

  Tjebbe Geldof

  De beïnvloedende coronacommunicatie van het kabinet

  Ruim 7 miljoen kijkers zagen op 13 oktober de persconferentie waarin het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde om het aantal COVID-19 besmettingen terug te dringen. De persconferenties zijn een belangrijke bron van informatie geworden over maatregelen waaraan burgers zich moeten houden. Maar is deze wijze van overheidscommunicatie altijd even wenselijk?... lees verder
 • 30.10.2020

  Michael Klos

  Mag desinformatie verwijderd worden door internetplatforms?

  Naar aanleiding van twee recente rechtzaken in Nederland tegen YouTube en Facebook gaat Michael Klos na of desinformatie zomaar verwijderd kan worden door internetbedrijven.... lees verder
 • 28.10.2020

  Maurice Adams

  Kunnen we in de VS straks terug naar normaal?

  De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen blijft tot op heden spannend. Maar laten we er eens vanuit gaan dat de huidige President de verkiezingen verliest. Zal hij dan een gevaar voor de Amerikaanse democratie blijken door tegen te spartelen bij de machtsoverdracht?... lees verder
 • 26.10.2020

  Tom Herrenberg

  Belediging van buitenlandse staatshoofden

  De tragische moord op de Franse leraar Samuel Paty heeft geleid tot een storm aan beledigingen over en weer tussen de Franse president Macron, de Turkse president Erdogan en het Nederlandse Kamerlid Wilders. Maar was de belediging van een buitenlands staatshoofd in Nederland niet strafbaar? ... lees verder
 • 20.10.2020

  Ronald Janse

  Keane’s The New Despotism

  John Keane verklaart in The New Despotism het huidige succes van onvrije democratieën. Ronald Janse stelt dat dit boek de moeite waard is als achtergrondliteratuur bij het rapport dat de Europese Commissie een paar weken terug uitbracht over de staat van de rechtsstaat in de Europese Unie.... lees verder
 • 15.10.2020

  Nathalie Schnabl

  Het recht op een eerlijk proces in een democratische rechtsstaat

  Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart zullen twee voorstellen tot verandering van de Grondwet in tweede lezing worden behandeld: het recht op een eerlijk proces en een algemene grondwetsbepaling. Nathalie Schnabl bespreekt beide voorstellen in samenhang... lees verder
Pagina 1 van 2