Onderzoek Grondrechten

Fundamental Rights & Constitutionalism (FRC)

Vrije Universiteit Brussel

De onderzoeksgroep Fundamental Rights & Constitutionalism (FRC) van de Vrije Universiteit Brussel coordineert het onderzoek naar mensenrechten dat gedaan wordt aan de rechtenfaculteit aldaar. Zowel theorie van mensenrechten, nationale mensenrechten (constitutioneel recht, stafrecht en privaatrecht,...) en internationale mensenrechten worden bijeengebracht.

The Research Group Fundamental Rights & Constitutionalism (FRC) at the Vrije Universiteit Brussel coordinates and centralizes the many human-rights linked research projects in the law faculty. Both theory of human rights, national human rights law (constitutional law, criminal law, civil law, …) and international human rights law are brought together with the objective of engendering and stimulating integrated human rights research projects.

CARR Center for Human Rights Policy

Harvard Kennedy School

Het CARR center, aan de Kennedy School of Government, verricht onderzoek naar beleid ten aanzien van mensenrechten.

Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid

Vrije Universiteit Amsterdam

In dit onderzoeksprogramma staat de vraag centraal welke consequenties het verschuiven van taken van de overheid naar burgers heeft voor de rechtsstatelijke waarborgen die aan overheidsoptreden zijn verbonden. Op welke wijze worden grondrechten beschermd als publieke belangen door private partijen (bijvoorbeeld werkgevers en werknemers) zelf worden behartigd? Hoe wordt een te grote mate van rechtsongelijkheid voorkomen als niet langer de centrale overheid maar gemeenten de zorg dragen voor het sociale domein? Hoe is de democratische controle in een dergelijke nieuwe setting vorm te geven? Hoe werkt de individuele bescherming die mensenrechten bieden door in de wijze waarop de wetgever regels stelt?

Klik hier  voor meer informatie.

Effective Protection of Fundamental Rights in a pluralist world

Universiteit Leiden

Over the past years the (sub)research programme ‘The protection of human rights in an integrating Europe’ investigated the consequences of the process of European integration and the increasing number of players involved in the formation and safeguarding of the law (organisations such as the Council of Europe and the European Union, but also diverse bodies which are active within these organisations) for the protection of fundamental rights and freedoms as these eventually gain shape in the national legal order.

The past decades have witnessed the development of an increasing number of institutional and legal layers (national, regional and global) within which fundamental rights issues are addressed. In its wake the multiplicity of actors involved in the protection of fundamental  rights has increased tremendously.

Research goals


The research programme explores the opportunities and threats flowing from the co-existence of and interaction between the resulting institutional and normative diversity for the effective protection of fundamental rights.

Themes


To do so the programme more specifically focuses on five research themes that build on and tie in with the specific expertise available within the research group and bring together researchers from different departments within the faculty of law:

1. The interaction of EU, Council of Europe and national fundamental rights protection. 
2. Digital technologies and their interplay with human rights.  
3. Children’s rights.  
4. Social and cultural diversity and fundamental rights.  
5. Fundamental rights protection  in developing countries, a matter of law, governance and development. 

Klik hier voor meer informatie.