NieuwsOrdecommissie gaat verkiezingprogramma's doorlichten op rechtsstatelijkheid

In aanloop naar de landelijke verkiezingen op 15 maart 2017 gaat een commissie van de Nederlandse orde van advocaten voor de tweede keer de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen doorlichten. De commissie beoordeelt de politieke plannen op ‘minimale eisen van rechtsstatelijkheid’: bescherming van elementaire grondrechten, een effectieve toegang tot de rechter en een overheid die zich aan de regels houdt.

Bij de eerdere doorlichting in 2012 bleek dat sommige voorstellen uit verkiezingsprogramma’s van politieke partijen ‘vragen opriepen of zelfs indruisten tegen basisprincipes van de rechtsstaat, zoals het recht op een behoorlijk proces, de vrijheid van meningsuiting of het non-discriminatiebeginsel’. Overigens signaleerde de commissie destijds ook positieve aandacht voor de rechtsstaat in verschillende partijprogramma’s.

De verwachting is dat ook in deze verkiezingsronde partijen met voorstellen komen die schuren met rechtsstatelijke minimumeisen, bijvoorbeeld op het terrein van immigratie, de toegang tot de rechter en privacy. Voorzitter prof. mr. drs. Wouter Veraart in het persbericht: “De Commissie komt met een rapport dat een duidelijke plaats geeft aan de rechtsstaat binnen de discussie over de toekomst van Nederland. Een toekomst die ook de kiezer aangaat, en de kiezer hopelijk zal stimuleren ook zelf de partijprogramma’s goed te lezen.”

De commissie bestaat uit:

- Voorzitter: Wouter Veraart, hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam;

- Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law, Universiteit van Tilburg, advocaat bij Morrison Foerster;

- Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden;

- Corien Prins, hoogleraar Recht en informatisering, Universiteit van Tilburg;

- Marc de Wilde, hoogleraar Algemene rechtsleer, Universiteit van Amsterdam;

- Camilo Schutte, voorzitter commissie rechtsstatelijkheid NOvA, advocaat bij Schutte Schluep & Heide-Jørgensen, Amsterdam.

De huidige doorlichtingscommissie zal haar rapport naar verwachting eind februari 2017 presenteren. De Commissie verricht een quick scan. Dat houdt in dat de tekst van de verkiezingsprogramma’s als uitgangspunt wordt genomen en er over het onderzoek met geen van de betrokken politieke partijen informatie wordt uitgewisseld. Ook in 2012 werden de verkiezingsprogramma’s doorgelicht op rechtsstatelijkheid.

Bron: http://www.advocatie.nl/ordecommissie-gaat-verkiezingprogrammas-doorlichten-op-rechtsstatelijkheid