NieuwsArtikelsgewijs commentaar op de Grondwet voltooid!

Voor het eerst sinds 2000 is het systematisch en artikelsgewijs commentaar op de Nederlandse Grondwet thans in zijn geheel geactualiseerd. Het artikelsgewijs commentaar verscheen voor het laatst in 2000 onder redactie van prof. mr. A.K. Koekkoek, in leven hoogleraar staats- en bestuursrecht in Tilburg, tevens lid van de Eerste Kamer (en voordien de Tweede Kamer) van de Staten-Generaal.

Onder het kopje Grondwet - de hoofdstukken  is het complete commentaar per Grondwetsartikel alsmede inleidingen op de afzonderlijke hoofdstukken terug te lezen. 

Nederlandrechtsstaat.nl wil graag alle auteurs die de Grondwet van commentaar voorzien hebben, hartelijk danken voor hun lezenswaardige stukken.