NieuwsWillem Witteveensymposium en lezing: 26 november

Tilburg University organiseert 26 november een symposium en een lezing ter nagedachtenis van het denken en leven van Willem Witteveen.

Rechtsgeleerde en senator Willem Witteveen noemde de rechtsstaat geen rustig bezit. Daarmee bedoelde hij dat voortdurend over de betekenis van dit begrip moet worden nagedacht. Toch is de rechtsstaat ook letterlijk geen rustig bezit. Een kleine greep in de actualiteit bevestigd dat. In Haarlem werd in de zomer van 2015 de auto van burgemeester Schneiders in brand gestoken, een historische ongekende vluchtelingenstroom is op gang gekomen die de Europese rechtsstaat uitdaagt en daarnaast verandert onze samenleving in rap tempo door technologische ontwikkelingen. En doordat de journalistiek van vorm verandert komt ook de controle van de macht onder druk te staan.

Om het denken en leven van Willem Witteveen, die vorig jaar omkwam tijdens vlucht MH17, blijvend te herinneren, organiseren het Erasmusfestival en Tilburg University de Willem Witteveenlezing. Deze lezing zal worden uitgesproken door Klaas de Vries, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en collega van Witteveen in de Eerste Kamer. Voorafgaand aan de lezing vindt ‘s middags een symposium plaats op het Paleis van Justitie in Den Bosch.

 

Op het symposium gaan jongeren aan de slag met het thema van de wisselwerking tussen cultuur en rechtsstaat. Welke culturele ontwikkelingen werken in op het functioneren van de rechtsstaat? Voor welke uitdagingen komt de rechterlijke macht te staan in de toekomst? Hoe blijven we bijvoorbeeld onder nieuwe omstandigheden de toegang tot de rechtspraak garanderen?

 

Het zijn nieuwe vragen, die om nieuwe antwoorden vragen. In dit symposium gaan studenten en jonge professionals op een juridisch terrein aan de slag onder begeleiding van wetenschappers, journalisten, rechters en politici. In het avondprogramma van de Willem Witteveenlezing krijgen die studenten een prijs die ´s middags het meest inventief nadenken over de toekomst van de rechtsstaat. De rechtbank Oost-Brabant neemt de ideeën van studenten mee in hun beleidsvorming om scenario´s te ontwikkelen voor de toestand van de rechtspraak van de toekomst. Voor studenten biedt deze dag dus een unieke kans op invloed op de rechtsstaat van morgen!

 

Programma

13:30 uur  Inloop
14:00 uur  Aanvang plenaire deel
15:30 uur  Aanvang workshops
17:00 uur  Terugkoppeling
17:30 uur  Borrel
18:00 uur  Einde symposium

20.00 uur Lezing Klaas de Vries