NieuwsInternetconsultatie voor voorstellen tot herziening van Grondwet open

De regering heeft drie wetsontwerpen tot wijziging van de Grondwet voorbereid en ter consultatie voorgelegd aan het publiek.

Het betreft allereerst een wetsontwerp over de zittingsduur van de Eerste Kamer en de tweede lezing van grondwetsherzieningen. Dit wetsontwerp vloeit voort uit het kabinetsstandpunt over de staatscommissie-Remkes.
Inhoudelijk reageren op dit wetsontwerp kan hier.

Het tweede wetsontwerp introduceert een kiescollege voor Nederlanders in het buitenland, zoals aangekondigd in het regeerakkoord en een Kamerbrief.
Inhoudelijk reageren op dit wetsontwerp kan hier.

Het derde voorstel regelt dat grondwetsherzieningen voortaan in tweede lezing behandeld moeten worden door de Tweede Kamer die aansluitend op de eerste lezing is gekozen. Dit voorstel was naar aanleiding van de uitgelopen behandeling van het voorstel inzake constitutionele toetsing al aangekondigd in een Kamerbrief.
Inhoudelijk reageren op dit wetsontwerp kan hier.

De termijn voor reacties sluit op 9 oktober.