NieuwsPreadviezen Nederlandse Vereniging voor Wetgeving

Donderdag 27 juni vond de jaarvergadering van de Nederlandse vereniging voor wetgeving plaats. De jaarvergadering was gewijd aan de vraag of de wetsfiguur nog steeds het beste (of minst slechte) vehikel is om het overheidsbeleid in en op te funderen, gegeven de functies die van oudsher aan wetgeving worden toegedicht? Ten behoeve van de jaarvergadering schreven Ernst Hirsch Ballin en Mariëtte Lokin allebei een preadvies.

Het preadvies van Hirsch Ballin gata over de verhouding tussen het begrip van de wet als uitdrukking van de waardering van potentieel botsende belangen en de in het kielzog van T. Koopmans’ bekende artikel van 1970 breed aanvaarde opvatting van wetgeving als beleidsgrondslag. 

Het preadvies van Lokin behandelt de ICT-ontwikkelingen die de manier van publicatie van wetgeving fundamenteel hebben veranderd, en die ook invloed hebben of zouden moeten hebben op de inhoud van wetgeving.

Beide preadviezen zijn hier te lezen.

Thom de Graaf, vice-voorzitter van de Raad van State, trad op als co-referent bij het preadvies van Ernst Hirsch Ballin. Zijn co-referaat is hier te lezen.