NieuwsRaad van State brengt jaarverslag over 2018 uit

In zijn jaarverslag over 2018 uit de Raad van State kritiek op ontwikkelingen in het kader van wetgeving. De Raad constateert dat de wet vaak zuiver ‘instrumenteel’ gebruikt wordt om politieke en maatschappelijke akkoorden te vertalen of van een legitimatie te voorzien. Ook verschuift vaak het primaat van de wetgever naar het bestuur, waardoor de borg die de wet en het wetgevingsproces in de democratische rechtsstaat zouden moeten bieden, onder druk komt te staan. De wet moet namelijk zelf houvast bieden en daarom zorgvuldig tot stand komen. Voor het vertrouwen van burgers in de overheid is duidelijkheid over de koers van de wetgever immers essentieel. Ook mag het wetgevingsproces volgens de Raad geen stempelmachine worden. In de democratische rechtsstaat normeert de wet het gedrag van overheid en burger. Daarom moet de kern, de belangrijkste keuzen, ook in de toekomst door de wetgever zelf worden gemaakt, dat wil zeggen in een afweging die regering en Staten-Generaal samen maken.

Klik hier voor het volledige jaarverslag.