NieuwsVoorstel om bindend correctief referendum op te nemen in de Grondwet

Op 29 januari heeft het Kamerlid Van Raak (SP) een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt, dat strekt tot overweging van een voorstel om bepalingen inzake het correctief referendum op te nemen in de Grondwet. 

Het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel vormt de aanleiding voor dit voorstel. De Staatscommissie adviseert namelijk tot invoering van een bindend correctief referendum om de vertegenwoordigende democratie aan te vullen. In plaats van de kabinetsreactie op het eindrapport af te wachten, heeft Van Raak het initiatief genomen om zelf een voorstel bij de Tweede Kamer aanhanging te maken.

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting vindt u hier.