NieuwsRedactie wetenschappelijk commentaar op de Grondwet breidt uit

Met veel genoegen melden wij dat dr. E.J. Janse de Jonge bereid is gevonden toe te treden tot de redactie van ons wetenschappelijk commentaar op de Grondwet. Eric Janse de Jonge (1957) behoort tot de auteurs van het commentaar van het eerste uur en schreef ook verscheidene onderdelen van het huidige commentaar. Hij was van 1984 tot 1999 verbonden aan de Tilburgse juridische faculteit, waar hij in 1993 bij prof. mr. Alis Koekkoek promoveerde op een dissertatie over “Het budgetrecht: rechtsvergelijkende studie naar de begrotingsbehandeling door het parlement in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland”.

Hij heeft in de daarop volgende jaren een rijke ervaring opgedaan in de praktijk van het publiekrecht, maar bleef wetenschappelijk actief. In 2012 verscheen van zijn hand het boek Amerikaans staatsrecht - Beschouwingen over de rule of law, staatsinstellingen en politiek in de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Na als hoofd bestuurlijk-juridische zaken (BJZ) van de gemeente Helmond werkzaam te zijn geweest was hij van 2002 tot 2007 lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en van 2007 tot 2011 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, naast zijn werk als partner bij adviesbureau BMC. Van 2009 tot 2012 was hij ambassadeur Stedelijke Distributie namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Laatstelijk was hij een van de leden de Staatscommissie parlementair stelsel, die in december 2018 haar eindrapport uitbracht.

Wij verheugen ons op de samenwerking met onze nieuwe college-redacteur.

Ernst Hirsch Ballin
Gert-Jan Leenknegt