NieuwsIdee voor een Europese Awb stuit op weerstand bij Europese Commissie

Dinsdag 10 juli jl. vond in Brussel een hoorzitting plaats over de mogelijke impact van een Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor het bestuur van de Europese Unie. 

In 2016 heeft het Europees parlement een aanzet voor zo'n Europese Awb gedaan, met het idee om tot algemene regels ten behoeve van een open, efficient en onafhankelijk Europees bestuur te komen.  Om een Europese Awb in te voeren, zal de Europese Commissie daarvoor een voorstel moeten indienen bij de Raad van Ministers en het parlement.

Tijdens de hoorzitting bleek bij de Europese Commissie echter weinig animo te bestaan voor dit idee.

Anne Meuwese, hoogleraar European and Comparative Public Law in Tilburg, was bij de hoorzitting aanwezig. Op de website Publiekrechtenpolitiek.nl brengt zij verslag uit en plaatst kritische kanttekeningen bij de houding van de Europese Commissie.