NieuwsVooraankondiging Staatsrecht- conferentie 2018 (EUR)

1De jaarlijkse Staatsrechtconferentie vindt dit jaar plaats op 14 december 2018 en wordt  georganiseerd door de sectie Staats- en bestuursrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het thema van de conferentie is ‘Democratie: nieuwe ontwikkelingen’ en heeft een multidisciplinaire aanpak. Naast de vier panelgesprekken over dit thema, wordt die dag ook jonge onderzoekers de gelegenheid geboden om een posterpresentatie te houden over een staatsrechtelijk onderwerp. 

Programma

Panel 1: Burgerparticipatie: mogelijkheden en staatsrechtelijke grenzen
Preadviezen van Willemien den Ouden, Tom van der Meer en Joost Westerweel; voorzitter Job Cohen.

Panel 2: Verkiezingen in het tijdperk van social media
Preadviezen van Remco Nehmelman, Hansko Broeksteeg en Nico van Eijk; voorzitter Gijs van Oenen.


Panel 3: Organisatieverboden
Preadviezen van Paulien de Morree, Paul Mevis en Pieter Verrest, Paul van Sasse van Ysselt en Jon Schilder; voorzitter Janneke Gerards.

Panel 4: Methodologische en historische aspecten van democratie
Preadviezen van Geerten Boogaard, Remieg Aerts en Mart Rutjes; voorzitter Maria Grever

Zie de website van de conferentie voor meer info.