NieuwsMotie-Bikker over de evaluatie van de contraterrorisme- wetgeving aangenomen

Tijdens het debat over de staat van de rechtsstaat op 22 mei 2018 in de Eerste Kamer is door Kamerlid Bikker (ChristenUnie) en zeven andere Kamerleden een motie ingediend, waarin zij de regering verzoeken om de contraterrorismewetgeving in samenhang te evalueren.

Reden daarvoor is hun constatering dat schokkende terroristische aanslagen in Europa en het uitreizen van geradicaliseerde jihadgangers in de afgelopen jaren hebben geleid tot nieuwe wet- en regelgeving.

Alle wetsvoorstellen zijn in dat kader los van elkaar aangenomen en zullen ook afzonderlijk van elkaar geëvalueerd worden.

Om vast te kunnen stellen hoe deze afzonderlijke contraterrorismemaaregelen bijdragen aan het bevorderen van de veiligheid en het beschermen van de rechtsstaat, zullen zij volgens deze Kamerleden echter in samenhang geëvalueerd moeten worden. Bij die evaluatie zou het decentraal bestuur moeten worden betrokken. 

Op 29 mei is de motie Bikker door een ruime meerderheid in de Eerste Kamer aangenomen. Alleen de afgevaardigden van de PVV stemden tegen deze motie. 

Nu ligt de bal bij de regering om over te gaan tot een integrale evaluatie van de contraterrorismewetgeving.