NieuwsVoorstel om recht op eerlijk proces in Grondwet op te nemen in eerste lezing aanvaard

Dinsdag 20 februari heeft de Eerste Kamer in eerste lezing een wetsvoorstel aangenomen om een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet op te nemen. Voor het wetsvoorstel stemden VVD, CDA, D66, SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD, SGP, 50PLUS en OSF. De PVV stemde tegen.

Met het wetsvoorstel wordt de garantie van individuele rechtsbescherming op grondwettelijk niveau verankerd. Een algemeen recht op een eerlijk proces was niet expliciet opgenomen in de Grondwet.

Voorgesteld wordt het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter te formuleren als een subjectief (grond)recht dat de burger een bepaalde aanspraak geeft jegens de wetgever en rechter. Daarom wordt deze bepaling in dit voorstel opgenomen in hoofdstuk 1 van de Grondwet over grondrechten.

Nu het voorstel is aanvaard door de Tweede en Eerste Kamer, is de eerste lezing van de grondwetsherzieningsprocedure voltooid. Pas nadat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen hebben plaatsgevonden, kan de behandeling van dit voorstel in tweede lezing plaatsvinden. Dan is nodig dat een twee derde meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer voor het voorstel stemt.

Bron: website Eerste Kamer