NieuwsEerste Kamer stemt in met nieuwe Donorwet

Op 13 februari heeft een krappe meerderheid in de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel 'Actief Donorregistratiesysteem', een initiatief-voorstel dat verdedigd werd door Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66). Van de 74 senatoren stemden 38 voor en 36 tegen.

Dit betekent dat het bestaande beslissysteem voor donorregistratie zal worden gewijzigd, wat neerkomt op de vervanging van het huidige toestemmingssysteem  door een systeem van Actieve Donor Registratie (ADR-systeem). In een ADR-systeem kan men dezelfde vier keuzes vastleggen als in het huidige toestemmingssysteem:

– ik geef toestemming,

– ik geef geen toestemming,

– mijn nabestaanden beslissen, of

– een specifiek persoon beslist.

Evenals in het huidige systeem is registratie in dit nieuwe ADR-systeem niet verplicht. Wel wordt vanaf het 18e levensjaar iedere Nederlandse ingezetene aangeschreven met een donorformulier. Indien men niet reageert op dit formulier, wordt men geregistreerd als persoon die geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. De betrokkene ontvangt hiervan een bevestiging. Het is te allen tijde mogelijk de registratie te wijzigen. Op deze wijze worden mensen gestimuleerd actief na te denken over hun keuze met betrekking tot orgaandonatie. Nabestaanden en medische professionals worden daardoor ontlast.

Een van de bezwaren tegen de Donorwet is dat het nieuwe ADR-systeem de onaantastbaarheid van het lichaam, dat als grondrecht is opgenomen in artikel 11 Grondwet, onvoldoende zou eerbiedigen.