NieuwsEerste Kamer stemt unaniem in met voorstel om artikel 13 Grondwet te wijzigen

De Eerste Kamer heeft het voorstel om artikel 13 Grondwet, de grondwetsbepaling over het briefgeheim te wijzigen in eerste lezing met unanimiteit van stemmen aangenomen. 

Alle communicatiemiddelen (waaronder ook e-mail, bijvoorbeeld) moeten onder de grondwettelijke bepaling gaan vallen en het artikel moet toereikend zijn voor het digitale tijdperk. De voorgestelde wijziging ziet dan ook op een modernisering van artikel 13 Gw.

Na de volgende Tweede Kamerverkiezingen kan het voorstel tot modernisering van artikel 13 in tweede lezing worden gebracht, waarna de Staten-Generaal opnieuw het voorstel dienen te overwegen. Indien het voorstel ook in tweede lezing wordt aangenomen (waarvoor in tweede lezing een gekwalificeerde meerderheid nodig is) kan de Grondwet worden gewijzigd.