NieuwsWerkt de rechtsstaat eigenlijk voor de burger?

Onze rechtsstaat is uitstekend geschikt voor juristen, maar niet voor burgers, zo concludeert juridisch onderzoeksinstituut Hague Institute for Innovation of Law (HiiL) in het vorige week uitgekomen rapport ‘Menselijk en rechtvaardig - Is de rechtsstaat er voor de burger?’ van auteurs Maurits Barendrecht, Krijn van Beek en Sam Muller. Voor problemen die mensen het vaakst ervaren, of die het meest belastend zijn – burenruzies, ontslag, scheiding – bieden juridische procedures meestal geen adequate oplossing. HiiL pleit voor nieuwe ‘routes’ voor tien veel voorkomende juridische problemen, waarbij de beste oplossing centraal staat in plaats van rigide procedures.

Lees meer op de website van Hiil of raadpleeg het rapport rechtstreeks.