Literatuur Vergelijkend staatsrecht

Constitutional Preambles: A Comparative Analysis

W.J.M. Voermans, M. Stremler & P.B. Cliteur

While their use and significance have increased in recent decades, constitutional preambles have received only scant attention in academic literature. This book presents a uniquely quantitative and qualitative analysis of the preambles of all the constitutions currently in force around the world and addresses fascinating questions concerning their occurrence, content, style, function and legal status. The book also contains a carefully curated anthology of the world’s preambles in English. Studying preambles not only helps us understand the phenomenon itself, but also teaches us more about constitutions and the constitutional systems in which they are situated.
 
For more information on the book, click here.

Rechtstreekse werking van internationale verdragen: een Hollands probleem met een Amerikaanse of Franse oplossing?

J.W.C. van Rossem & O. Spijkers

Het vraagstuk van rechtstreekse werking van internationaal recht staat volop in de belangstelling door het Rookverbod-arrest van de Hoge Raad, waarin hij afwijkt van de toepasselijke criteria voor rechtstreekse werking, en een initiatiefvoorstel van Taverne (VVD), volgens wie de rechtstreekse werking van verdragen in de Nederlandse rechtsorde door de wetgever en niet door de rechter bepaald dient te worden. 
In dit artikel wordt geprobeerd beide debatten met elkaar te verbinden. Er is een duidelijke link. Zodra rechters meer ruimte en vrijheid nemen bij de beantwoording van de vraag of een verdragsbepaling rechtstreeks werkt, komen ze ook in het vizier van Taverne, die hierin bewijs zal zien voor zijn stelling dat rechters te veel het domein van de politiek betreden. Daarbij wordt tevens gekeken naar Frankrijk en de Verenigde Staten, die evenals Nederland een monistische traditie op het gebied van de doorwerking van internationaal recht kennen. 

Dit artikel verscheen in RMThemis 2016/3.

Constitutions Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law

A.W. Heringa

De vierde editie van Constitutions Compared. An Introduction to Comparative Constitutional Law, het handboek over vergelijkend constitutioneel recht, voorziet in een inleiding in het vergelijkend constitutioneel recht en een vergelijkend overzicht, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving per land betreffende het constitutioneel recht. In deze nieuwe editie wordt uitgebreider ingegaan op nationale rechtsstelsels. Daarnaast is de discussie bijgewerkt waar nodig. Het boek omvat de laatste ontwikkelingen, zoals het vernieuwde Duitse kiesstelsel, het Schotse referendum en de nieuwe Nederlandse procedure voor het formeren van een regering. Ook is er aandacht voor de Europese Unie, zowel als grondwettelijk systeem en als internationale organisatie die grote impact heeft op nationale systemen. Europese kwesties als de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de EMU en de politieke dialoog tussen nationale parlementen en de Europese Commissie komen ook aan bod.

vergelijkend staatsrecht constitutioneel recht

Klik hier voor meer informatie.

Judicial review of legislation: A comparative study of the United Kingdom, the Netherlands and South Africa

Gerhard van der Schyff

Van der Schyff behandelt in zijn proefschrift de vraag naar de gerechtvaardigdheid en de vorm van constitionele toetsing in relatie tot elkaar.  Deze verbinding naar komt tot stand door de staatsrechtelijke stelsels van het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Nederland met elkaar te vergelijken. 

Lees hier een uitgebreidere samenvatting.