Agenda 27 september 2016 - Den Haag

Middagsymposium Algemeen Kiesrecht en de toekomst van de vertegenwoordigende democratie

2017 wordt een feestelijk jaar voor de Nederlandse democratie: het algemeen kiesrecht jubileert (100 jaar!) en in maart worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Desondanks stellen sommigen de vraag of het algemeen kiesrecht nog brengt wat ervan wordt verwacht en wat de verhouding is tot de vertegenwoordigende democratie en de rechtsstaat.
 
Daarom wordt hierover een op 27 september symposium georganiseerd op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht en voormalig minister van Justitie en van BZK Ernst Hirsch Ballin, en hoogleraar Democratie en Rechtsstaat (leerstoel vfonds) Maurice Adams (beiden Tilburg University) zullen een inleiding verzorgen. Ernst Hirsch Ballins bijdrage luidt “De Grondwet verstaan” en Maurice Adams zal spreken over “De multiple politica en toekomst van de vertegenwoordigende democratie”. Gerdi Verbeet, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, en Job Cohen, hoogleraar op de Thorbeckeleerstoel (Universiteit Leiden) en voormalig burgemeester van Amsterdam, zullen reflecteren op de inleiders. Marilyn Haimé, directeur van Constitutionele Zaken & Wetgeving, zal het welkomstwoord uitspreken.  
 
De aanleiding van dit symposium is de afronding van het artikelsgewijs commentaar op de Grondwet, een onderzoeksproject van Tilburg University, gepubliceerd op Nederlandrechtsstaat.nl. De website is gefinancierd door het vfonds, het rechtswetenschappelijk commentaar mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie CZW).
 
Sprekers:
·       Maurice Adams
·       Job Cohen
·       Marilyn Haimé
·       Ernst Hirsch Ballin
·       Gerdi Verbeet
 
Praktische informatie
 
·       Het symposium vindt plaats op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147, Den Haag.
·       Vanaf 14.00 uur is de inloop in het Auditorium.
·       Het symposium vangt aan om 14.30 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur
·       Na 17.00 uur is er een borrel in de Skylobby (toren-zuid) 
 
U kunt zich aanmelden door uw komst te bevestigen in een mail aan karsten.meijer@minbzk.nl
Gelieve ook aan te geven of u aanwezig bent bij de borrel.
 
Vragen kunt u stellen via info@nederlandrechtsstaat.nl