Agenda 26 september 2016 - Tilburg

Symposium en boekpresentatie 'Tegen de stroom' van Ernst Hirsch Ballin

'Mensen zijn kwetsbare wezens, kwetsbaar ook voor de honger naar macht over anderen. Repressieve bewegingen en regimes bespelen angsten, wakkeren ze aan, gebruiken gevoelens van teleurstelling en vervreemding. (…) Maar dat hoeft niet het laatste woord te zijn. Wie zich niet laat intimideren, draagt hoop uit, hoop op een veiliger en rechtvaardiger toekomst.'

Zo begint het nieuwste boek van Ernst Hirsch Ballin (uitgeverij /recensie). Het boek beschrijft het leven van vijf voorbeeldige mensen: Titus BrandsmaLodewijk Ernst VisserAnton de KomThomas More en David Van Reybrouck: 'mensen die tegen de stroom in trouw bleven aan hun levensidealen. Ze lieten een onuitwisbare indruk na en hebben anderen hoop gegeven, soms zelfs onder extreme omstandigheden. Deze mensen zijn voor het nageslacht blijvend belangrijk, inspirerend, onsterfelijk.'  Hun verhalen leren dat de verheerlijking van (ogenschijnlijk) homogene samenlevingen net zo goed verderfelijk als een toekomstbeeld met één superieure ideologie of cultuur. Tegen de stroom van zulke bewegingen in maakt het recht ruimte voor gewone en ongewone mensen.

Ernst Hirsch Ballin Tegen de Stroom
Ter gelegenheid van het verschijnen van dit boek, organiseert het Tilburg Cobbenhagen Center een symposium onder de titel 'Tegen de stroom'. Vier Tilburgse wetenschappers ‒ Erik Borgman, Lans Bovenberg, Peter Achterberg en Arnoud-Jan Bijsterveld ‒ zullen in korte statements reageren op Ballins boek.

In deze statements reflecteren de sprekers op één bepaald 'wicked problem' in onze samenleving, een begrip dat gebruikt wordt voor alle maatschappelijke problemen waarvoor geen voor de handliggende 'beste oplossing' beschikbaar is. Denk aan de vluchtelingenstroom, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen of de geopolitieke balans in het Midden-Oosten. Ballin zelf zal de brug slaan tussen deze wicked problems en de voorbeeldfiguren uit zijn boek, die op de een of andere manier er toch in geslaagd zijn deze duivelse dilemma's te overbruggen. Vaak overigens ten koste van eigen gezondheid, geluk of zelfs leven.

Klik hier voor meer informatie.