Agenda 22 september 2016 - Den Haag

Conferentie De Responsieve Rechtsstaat

Nederland kan trots zijn op zijn rechtsstaat. Voor het bestuursrecht bieden de Grondwet en de Algemene wet bestuursrecht een heel goed algemeen kader. Teleurstellend is alleen dat de burgers te weinig ervaren dat zij in een rechtsstaat leven. Zij zeggen de overheid vaak te zien als een bureaucratie, waarin de ambtenaren zich achter de regeltjes verschuilen. Het perspectief van de burger lijkt bij de inrichting van de rechtsstaat te weinig aan bod te zijn gekomen.  Het kan ook anders. In de responsieve rechtsstaat komt het burgerperspectief uitdrukkelijk wel aan de orde. Dat kan verbluffend positieve resultaten opleveren. Niet alleen voor de burger (die ervaart dat het in de rechtsstaat uiteindelijk om hem gaat) maar ook voor de overheid doordat een veel vruchtbaarder verhouding met de burger mogelijk wordt. Nodeloze tegenstellingen worden vermeden en oplossingen worden sneller en met minder kosten gevonden.

De doelgroep van de conferentie bestaat uit ambtenaren, bestuurders, wetenschappers en rechters.

Het programma bestaat uit een aantal lezingen en verschillende masterclasses.
Masterclass 19 (tweede ronde) over  'De rechtsstaat: van theoretisch concept naar dagelijkse dilemma’s' wordt gegeven door Gert-Jan Leenknegt en Reijer Passchier, beiden verbonden aan Nederlandrechtsstaat.nl.


Klik hier voor het volledige programma en klik hier voor aanmelden.