Agenda 10 juni 2016 - Oude Stadhuis Utrecht

Symposium: Gedeelde waarden in een verdeelde samenleving

Op vrijdag 10 juni organiseert ProDemos een symposium over gedeelde waarden in een verdeelde samenleving. Sprekers zijn o.a. Alex Brenninkmeijer (lid van de Europese Rekenkamer, oud- Nationale Ombudsman), Nanke Verloo (universitair docent Urban Planning Universiteit van Amsterdam) en Miranda de Vries (burgemeester van Geldermalsen).

Een sterke en weerbare democratie kan niet zonder draagvlak in de samenleving. In Nederland bestaat brede steun voor de kernwaarden van de democratische rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Maar in de praktijk zijn we het lang niet altijd met elkaar eens over de concrete uitleg van die waarden. Vrijheid van de een kan bedreigend zijn voor de ander. Gelijkwaardigheid kan worden ervaren als strijdig met rechtvaardigheid. De centrale vragen op het symposium zijn hoe we met deze schurende waarden om kunnen gaan in de samenleving? Wat betekent dat voor het beleid? En hoe kan beleid bijdragen aan saamhorigheid ter versterking van de democratische rechtsstaat die Nederland verenigt?

Zie hier de uitnodiging

Praktische informatie:

Vrijdag 10 juni
10.00 – 12.30 uur (inloop vanaf (09.30 uur)
Oude Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht
Toegang is gratis
Bent u geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met Tim van Lieshout, t.vanlieshout@prodemos.nl onder vermelding van: symposium Gedeelde Waarden of bel hem op: 070 757 02 89.