Agenda 26 mei 2016 - 's Gravenhage

NJCM-Seminar Big Data, Big Responsibility

De moderne burger laat overal sporen van data achter. Bedrijven en overheden investeren koortsachtig in het verzamelen en analyseren van deze enorme hoeveelheid gegevens. Met de uitkomsten worden aannames gedaan en profielen opgesteld die zijn gebaseerd op voorspellingen van wat burgers in de toekomst waarschijnlijk gaan doen.

Niet voor niets wordt Big Data ook wel ´het nieuwe goud´ genoemd. De (bedoelde en onbedoelde) toepassingen hiervan verlopen voor de burger niet zonder risico’s en hebben soms verstrekkende gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, ongelijke behandeling, uitsluiting en het gevaar op inperking van de vrijheid van meningsuiting. Zo kan Big Data beslissend zijn voor de vraag of mensen in een bepaald postcodegebied wel of geen gebruik kunnen maken van een huurauto dan wel een lening of een hypotheek kunnen afsluiten. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) boog zich recent over deze materie. In zijn rapport ´Big Data in een vrije en veilige samenleving´ (28 april 2016) waarschuwt de WRR dat ongereguleerde analyse en gebruik van Big Data door de overheid kan leiden tot nieuwe risico’s voor burgers op het gebied van privacy, discriminatie en het verdacht maken van onschuldige burgers. 

Tijdens het seminar ´Big Data, Big Responsibility´ gaan we onder meer in op de volgende vragen: 
• Staat de rechtsstaat door het gebruik van Big Data onder druk, en zo ja hoe dan? 
• Wat zijn de risico´s voor de (weinig vermoedende) burger? 
• In hoeverre is het gebruik van Big Data transparant? 
• Waar ligt de (eind)verantwoordelijkheid bij het gebruik van Big Data? 
• Hoe dienen de risico’s te worden ondervangen? 
• Op welke wijze kunnen burgers meebeslissen over hun data? 
• Hoe verhoudt Big Data zich tot de huidige wetgeving? 

Tijd: 19.00-21.00 uur Inloop: 18:30
Locatie: Campus Den Haag, Schouwburgstraat 2 (grote collegezaal) 

Moderator: 
• Mr. dr. Bart van der Sloot 
Mede-auteur ´Big Data in een vrije en veilige samenleving´, onderzoeker bij het IVIR (UvA), gespecialiseerd in Privacy en Big Data. 

Sprekers:

• Dr. Frederik Zuiderveen Borgesius
Onderzoeker bij het IVIR (UvA). Zijn onderzoek richt zich onder meer op privacy, persoonsgegevens, vrijheid van meningsuiting, profiling en discriminatie, en meer in het algemeen op het recht in de context van technologische ontwikkelingen. Zie o.a. zijn boek 'Improving Privacy Protection in the Area of Behavioural Targeting'. 

• Merel Koning LLM 
PhD-kandidaat bij de Privacy & Identity Lab (Pl.Lab), gespecialiseerd in mensenrechten en technologie. Het onderzoek van Koning richt zich op de legitimiteit van gegevensverwerking bij de politie als deze afkomstig is van o.a. Amerikaanse data brokers.

• Een derde spreker moet nog worden bevestigd. 

ENTREE: GRATIS, voor iedereen behalve advocaten die PO-punten willen behalen

Klik hier voor meer informatie.