Agenda 16 december 2016 - Universiteit Twente, Enschede

Staatsrechtconferentie 2016

De eerstvolgende Staatsrechtconferentie vindt plaats op vrijdag 16 december 2016 bij de Universiteit Twente, te Enschede. Het thema van de conferentie luidt: Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving.

Er is sprake van een toenemende druk op wet- en regelgevers om mogelijkheden te scheppen voor experimenteren met maatschappelijke en technologische innovaties, zoals bij publieke besluitvorming, het omgaan met persoonsgegevens of ‘big data’, de inrichting van ‘smart energy grids’ en de introductie van zelfrijdende auto’s. Tijdens de conferentie staan in dit verband twee vormen van experimenteren centraal.

In de eerste plaats het ‘experimenteren binnen wetgeving’, door het maken van leerzame uitzonderingen op bestaande beperkende regels, zoals door experimenteerbepalingen in permanente wetgeving of door tijdelijke of zelfs experimentele wetgeving. In de tweede plaats wordt ingegaan op ‘experimenteren door wetgeving’, bij het in de vorm van een experiment bieden van ruimte aan leerzame lokale variatie in wet- en regelgeving, binnen nationaal of supranationaal of federatief verband; ook wel ‘experimentalist governance’ genoemd.

Tijdens de conferentie wordt bekeken of en zo ja, hoe deze beide vormen kunnen bijdragen aan het vinden van oplossingen van maatschappelijke en technologische vraagstukken, alsmede aan het meer toekomstbestendig maken van wetgeving en van het wetgevingsproces. Niet alleen wordt stilgestaan bij de mogelijkheden maar ook aan de beperkingen die het staatsrecht stelt, zoals door de bescherming van fundamentele rechten en door leidende beginselen zoals inzake rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, evenredigheid en het democratisch primaat.

De thema’s ‘experimenteren binnen wetgeving’ en ‘experimenteren door wetgeving’ zullen tijdens de conferentie in twee aparte werkgroepen worden besproken aan de hand van presentaties en papers. Vind de call for papers hier.

Geïnteresseerd? Boek dan alvast ‘16-12-16’ in de agenda, en denk na over een eigen bijdrage aan dit evenement! Voor nadere informatie: m.a.heldeweg@utwente.nl.