Agenda 14 juni 2016 -

Discussiebijeenkomst: Rapport Studiegroep Openbaar Bestuur

Onlangs presenteerde de Studiegroep Openbaar Bestuur haar rapport over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.

De Studiegroep werd in november 2014 ingesteld door het kabinet en bestaat uit leden afkomstig uit de wetenschap, mede-overheden en departementen. De Studiegroep constateert onder meer dat het openbaar bestuur op dit moment nog te uniform en te weinig flexibel is en komt met aanbevelingen voor verbetering.

Gelet op de staatsrechtelijke dimensie van het rapport organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een discussiebijeenkomst voor leden en geïnteresseerden van de Staatsrechtkring. Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 juni 2016 van 11.00 tot 12.00 uur (uitloop mogelijk tot 12.30 uur). De voorzitter van de Studiegroep, Secretaris-Generaal Richard van Zwol (BZK), zal een toelichting geven op het rapport, waarna er ruimte is voor discussie. Promovendi en studenten zijn eveneens van harte welkom.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door vóór 1 juni a.s. een e-mail te sturen aan meinehenk.klijnsma@minbzk.nl. U ontvangt dan te zijner tijd meer informatie.