Agenda 19 december 2014 - Groningen

Staatsrechtconferentie 2014

De architectuur van het openbaar bestuur; over collectieve en individuele besluitvorming

Collectieve besluitvorming is samen met collectieve en individuele verantwoordelijkheid een belangrijk kenmerk van het openbaar bestuur zoals dat in Nederland vorm heeft gekregen. De laatste jaren worden echter steeds meer bevoegdheden neergelegd bij eenhoofdige bestuurders.

Tijdens de conferentie wordt op het thema gereflecteerd aan de hand van inleidingen door wetenschappers en gehouden interviews met (ervarings)deskundigen. Geïnterviewd worden onder andere Guusje ter Horst (lid Eerste Kamer, oud-minister BZK, oud-burgemeester), Rien den Boer (directeur Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van VWS) en Erwin Muller (hoogleraar veiligheid en recht, Universiteit Leiden). Vooral de workshops zijn zo opgezet dat er veel ruimte voor discussie is. Ze stellen de burgemeester als individuele bestuurder, het verlengd lokaal bestuur en het ‘verlengde Europese’ bestuur centraal. Het programma vindt u hier.

Locatie Het Kasteel, Melkweg 1, Groningen
Aanmelden U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier.