Agenda 30 oktober 2014 - Den Haag

Lustrumcongres NJCM

Tijdens het NJCM-lustrumcongres worden actuele ontwikkelingen die mogelijk afbreuk doen aan de Nederlandse rechtstaat geanalyseerd en bediscussieerd, met een open oog voor de uitdagingen die de huidige tijd aan het recht stelt. Antwoorden worden gezocht op vragen als: wanneer is de toegang tot het recht voldoende gewaarborgd en wat mag dat kosten? Moet de overheid deze kosten dragen of mag van de burger tegenwoordig meer zelfredzaamheid worden verwacht? Leiden bezuinigingen per se tot een verschraling van de rechtsstaat of bieden schralere tijden ook kansen om noodzakelijke hervormingen door te voeren in een verouderd en vastgeroest stelsel?

Sprekers

Ernst Hirsch Ballin
Ashley Terlouw
Egbert Myjer

Entree

NJCM-leden en studenten: GRATIS.
Andere belangstellenden: € 20, behalve advocaten die opleidingspunten willen behalen.
Advocaten dienen zelf te beoordelen of dit seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus PO-punten (5) oplevert. Zij betalen € 275 (incl. bewijs van deelname, reader en lunch).

Aanmelden

www.NJCM.nl

Locatie

Het Nutshuis
Riviervismarkt 5
2513 AM Den Haag